Ciklus komornih koncerata KLASIKA NEDJELJOM 7

KLASIKA NEDJELJOM 7

CIKLUS KOMORNIH KONCERATA

Hrvatskoga narodnog kazališta  u Zagrebu  i Zagrebačke filharmonije

Nedjeljom u 11 sati, foyer HNK

Prosječno trajanje koncerata oko 50 minuta

14. 4. 2024.                                           HNK U ZAGREBU

Program:

Maurice Ravel: Moja majka guska (aranžman za dvije harfe John B. Escosa)

I. Pavana za Trnoružicu

II. Maleni palčić

IV. Rugobica, carica Pagoda

V. Vilinski vrt

Milica Pašić, harfa

Hana Paraušić, harfa

Claude Debussy: Sonata za flautu, harfu i violu, L. 137

I. Pastorale

II. Lento

III. Dolce rubato

Milica Pašić, harfa

Ana Benić Šalinović, flauta

Parvaz Salimov, viola

Claude Debussy: Pjesme Bilitis (prema stihovima Pierrea Louÿsa, prijevod i adaptacija na hrvatski: Božica Novosel-Šomođi)

1. Pastirska pjesma; 2. Usporedbe; 3. Priče; 4. Pjesma; 5. Igra piljaka; 6. Bilitis; 7. Bezimeni grob; 8. Egipatske kurtizane; 9. Čista voda iz bazena; 10. Plesačica sa čegrtaljkama; 11. Uspomena na Mnasidiku; 12. Jutarnja kiša.

Karla Brbić, naratorica

Parvaz Salimov, čelesta

Milica Pašić, harfa

Hana Paraušić, harfa

Marta Šomođi Homan, flauta

Ana Benić Šalinović, flauta

Maurice Ravel: Introduction et Allegro

Hana Paraušić, harfa 

Ana Benić Šalinović, flauta

Bogdan Bikicki, klarinet

Ivan Jakšeković, violina

Ivo Martinović, violina

Parvaz Salimov, viola

Tonko Marković, violončelo

Opera