Giuseppe Verdi Rigoletto 170 min

Rigoletto

Autorski tim

Libreto

Francesco Maria Piave

Dirigenti

Pier Giorgio Morandi, Josip Šego

Redatelj

Pier Francesco Maestrini

Scenograf

Juan Guillermo Nova

Oblikovatelj svjetla

Deni Šesnić

Kostimograf

Luca Dall' Alpi

Zborovođa

Luka Vukšić

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistent redatelja

Tim Ribič

Asistentica kostimografa

Ana Trišler

Prijevod libreta

Marina Glavaš

Ansambl predstave

VOJVODA OD MANTOVE

Atalla Ayan, Filip Filipović, Rame Lahaj

RIGOLETTO

Ljubomir Puškarić, Matija Meić, Željko Lučić

GILDA

Marija Kuhar Šoša, Irina Dubrovskaya

SPARAFUCILE

Luciano Batinić, Ivica Čikeš

MADDALENA

Emilia Rukavina, Sofija Petrović, Dina Jularić Ivančić

GIOVANNA

Dina Jularić Ivančić, Tena Lebarić Rašković

GROF MONTERONE

Ozren Bilušić, David Oštrek

MARULLO

Marin Čargo, Davor Nekjak

BORSA

Siniša Galović, Ivo Gamulin

GROF CEPRANO

Marin Čargo, Ivan Šimatović

GROFICA CEPRANO

Mia Domaćina Topalušić, Ana Zebić Kostel

ZAPOVJEDNIK STRAŽE

Igor Hapač, Alen Ruško

PAŽ

Mima Karaula, Maja Mejovšek Haluza

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačica

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

Premijera

27.10.2023

Opera Rigoletto, Giuseppea Verdija, praizvedena 1851. u venecijanskom
kazalištu La Fenice, jedna je od najizvođenijih opera toga talijanskog
skladatelja. Za sadržaj opere Verdi se nadahnuo dramom Kralj se zabavlja
(Le roi s’amuse) francuskog pisca Viktora Hugoa. Lik dvorske lude privukao
je Verdija koji će ga učiniti protagonistom opere. O samoj drami Verdi
govori – Možda će to biti najveća drama modernoga teatra, a protagonist
je karakter dostojan Shakespearea. Za libreto se obratio svome vjernom
libretistu Francescu Mariji Piaveu s kojim je već više puta surađivao,
no, austrijskoj cenzuri siže je bio odvratno amoralan, opscen i trivijalan.
Ujedno, bilo je nemoguće odobriti operu u kojoj je glavni lik kralj, pa
Verdi smješta radnju na razvratni dvor vojvode od Mantove, a glavni lik,
ali i naslov opere postaje dvorska luda kojoj daje ime Rigoletto, prema
francuskoj riječi rigoler (glasno se smijati, izrugivati). U toj slavnoj operi,
jedna arija je postala popularna od prvoga izvođenja, a to je arija koju
pjeva nemoralni vojvoda — La donna é mobile (Žena je varljiva). Ljubavna
tragedija Rigolettove jedinice Gilde okosnica je ovog remek-djela operne
umjetnosti koje se nakon više od petnaest godina ponovno izvodi na sceni
Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Maestro Pier Giorgio Morandi je
dirigent, a redatelj je Pier Francesco Maestrini.

Opera