Giuseppe Verdi Rigoletto 170 min

Rigoletto

Izvedbe

Od 26. lipnja 2024.

Kupi ulaznice
Sri 19:30
26.06.
Kupi ulaznice
Pet 19:30
28.06.
Kupi ulaznice

VIDI ANSAMBL POJEDINE IZVEDBE:

SVI
26.06
26.06
28.06
28.06

Autorski tim

Libreto

Francesco Maria Piave

Dirigent

Pier Giorgio Morandi

Redatelj

Pier Francesco Maestrini

Scenograf

Juan Guillermo Nova

Oblikovatelj svjetla

Deni Šesnić

Kostimograf

Luca Dall' Alpi

Zborovođa

Luka Vukšić

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistent redatelja

Tim Ribič

Asistentica kostimografa

Ana Trišler

Prijevod libreta

Marina Glavaš

Ansambl predstave

VOJVODA OD MANTOVE

Filip Filipović

RIGOLETTO

Ljubomir Puškarić

GILDA

Marija Kuhar Šoša

SPARAFUCILE

Luciano Batinić

MADDALENA

Sofija Petrović

GIOVANNA

Dina Jularić Ivančić

GROF MONTERONE

Ozren Bilušić

MARULLO

Davor Nekjak

BORSA

Ivo Gamulin

GROF CEPRANO

Marin Čargo, Ivan Šimatović

GROFICA CEPRANO

Mia Domaćina Topalušić, Ana Zebić Kostel

ZAPOVJEDNIK STRAŽE

Igor Hapač, Alen Ruško

PAŽ

Mima Karaula, Maja Mejovšek Haluza

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačica

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

Premijera

27.10.2023
26.06

Autorski tim

Libreto

Francesco Maria Piave

Dirigent

Pier Giorgio Morandi

Redatelj

Pier Francesco Maestrini

Scenograf

Juan Guillermo Nova

Oblikovatelj svjetla

Deni Šesnić

Kostimograf

Luca Dall' Alpi

Zborovođa

Luka Vukšić

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistent redatelja

Tim Ribič

Asistentica kostimografa

Ana Trišler

Prijevod libreta

Marina Glavaš

Ansambl predstave

VOJVODA OD MANTOVE

Filip Filipović

RIGOLETTO

Ljubomir Puškarić

GILDA

Marija Kuhar Šoša

SPARAFUCILE

Luciano Batinić

MADDALENA

Sofija Petrović

GIOVANNA

Dina Jularić Ivančić

GROF MONTERONE

Ozren Bilušić

MARULLO

Davor Nekjak

BORSA

Ivo Gamulin

GROF CEPRANO

Marin Čargo

GROFICA CEPRANO

Mia Domaćina Topalušić

ZAPOVJEDNIK STRAŽE

Igor Hapač

PAŽ

Mima Karaula

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačica

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

28.06

Autorski tim

Libreto

Francesco Maria Piave

Dirigent

Pier Giorgio Morandi

Redatelj

Pier Francesco Maestrini

Scenograf

Juan Guillermo Nova

Oblikovatelj svjetla

Deni Šesnić

Kostimograf

Luca Dall' Alpi

Zborovođa

Luka Vukšić

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistent redatelja

Tim Ribič

Asistentica kostimografa

Ana Trišler

Prijevod libreta

Marina Glavaš

Ansambl predstave

VOJVODA OD MANTOVE

Filip Filipović

RIGOLETTO

Ljubomir Puškarić

GILDA

Marija Kuhar Šoša

SPARAFUCILE

Luciano Batinić

MADDALENA

Sofija Petrović

GIOVANNA

Dina Jularić Ivančić

GROF MONTERONE

Ozren Bilušić

MARULLO

Davor Nekjak

BORSA

Ivo Gamulin

GROF CEPRANO

Ivan Šimatović

GROFICA CEPRANO

Ana Zebić Kostel

ZAPOVJEDNIK STRAŽE

Alen Ruško

PAŽ

Maja Mejovšek Haluza

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačica

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

Opera Rigoletto, Giuseppea Verdija, praizvedena 1851. u venecijanskom
kazalištu La Fenice, jedna je od najizvođenijih opera toga talijanskog
skladatelja. Za sadržaj opere Verdi se nadahnuo dramom Kralj se zabavlja
(Le roi s’amuse) francuskog pisca Viktora Hugoa. Lik dvorske lude privukao
je Verdija koji će ga učiniti protagonistom opere. O samoj drami Verdi
govori – Možda će to biti najveća drama modernoga teatra, a protagonist
je karakter dostojan Shakespearea. Za libreto se obratio svome vjernom
libretistu Francescu Mariji Piaveu s kojim je već više puta surađivao,
no, austrijskoj cenzuri siže je bio odvratno amoralan, opscen i trivijalan.
Ujedno, bilo je nemoguće odobriti operu u kojoj je glavni lik kralj, pa
Verdi smješta radnju na razvratni dvor vojvode od Mantove, a glavni lik,
ali i naslov opere postaje dvorska luda kojoj daje ime Rigoletto, prema
francuskoj riječi rigoler (glasno se smijati, izrugivati). U toj slavnoj operi,
jedna arija je postala popularna od prvoga izvođenja, a to je arija koju
pjeva nemoralni vojvoda — La donna é mobile (Žena je varljiva). Ljubavna
tragedija Rigolettove jedinice Gilde okosnica je ovog remek-djela operne
umjetnosti koje se nakon više od petnaest godina ponovno izvodi na sceni
Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Maestro Pier Giorgio Morandi je
dirigent, a redatelj je Pier Francesco Maestrini.

Opera