HNKNatječaji

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta 7. studenoga 2018., 7.11. 2018., 07.11.2018.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta:

 1. BRAVAR- 1 izvršitelj

UVJETI:

- SSS, KV bravar

-provjera zahtjevanih vještina

-probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

 

2. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU - 2 izvršitelja

UVJETI:

-KV

-provjera zahtjevanih vještinai znanja

-probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.                                       

 

3. VLASULJAR- 1 izvršitelj

UVJETI:

 - SSS, frizer

 - provjera zahtjevanih vještina

 - probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

 

4. KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER-2 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS, tekstilnog smjera ili KV krojač,znanje najmanje jednog stranog jezika,

- provjera zahtjevanih vještinai znanja

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

5. MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE - 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS,

-  3 godine radnog staža,

-  znanje najmanje jednog stranog jezika,

- provjera zahtjevanih vještina i znanja

-  probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                           Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta 12. listopada 2018., 12.10. 2018., 12.10.2018.

 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje natječaj  za popunu slobodnih radnih mjesta:
                                             

1. PJEVAČ OPERNOG ZBORA- 2 ALTA 1 BAS 1 TENOR

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: polje glazbene umjetnosti, studij pjevanja

- obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme: 1 ALT i 1 BAS na 2 do 4 godine;

 1 ALT do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, 1 TENOR do povratka djelatnika s bolovanja.

Audicija će biti održana 27. studenog 2018. od 10,30 sati.

 

2. PRVI PUHAČ-PRVA OBOA- 1 izvršitelj

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: polje glazbene umjetnosti, studij oboe

- obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijem do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta.

Audicija će biti održana 26. studenog 2018. u 10,30 sati

 

3. MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE 1 izvršitelj

UVJETI:

- SSS,

- 3 godine radnog staža

-  probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

4. SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU, DRAMI I OPERI- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS,

- 3 godine radnog staža

-  probni rad 2 mjeseca

-  znanje najmanje jednog stranog jezika,

-  informatička pismenost

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta 1. listopada 2018., 1.10. 2018., 01.10.2018.

1.  RUKOVODITELJ SLUŽBE MARKETINGA, PRODAJE I ODNOSA S JAVNOŠĆU- 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- razvojni i marketinški program,

- iznimne komunikacijske vještine,

- informatička pismenost,

- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

2. PRODUCENT DRAME- 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost

-  probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

3. PREDRADNIK MUŠKE GARDEROBE- 1 izvršitelj

UVJETI:

-        SSS,tekstilnog smjera ili VKV krojač

-        provjera zahtjevanih znanja i vještina,

-        probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

 

4. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  KV

-  probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

5. VLASULJAR- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS, frizer,

- provjera zahtjevanih vještina i znanja,

- probni rad 2 mjeseca,

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

6. VODITELJ RAČUNOVODSTVA-ZA LIKVIDATURU ULAZNE DOKUMENTACIJE- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

- 5 godina radnoga staža,

- informatička pismmenost,

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                       

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta 24. rujna 2018., 24.09.2018.

VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE- 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti,

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

-  informatička pismenost,

-  verificirano znanje autocada ili archicada tj. programa za crtanje,

-  posebna organizacijska sposobnost objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada,

-        probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

2. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE- 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti, polje elektrotehnike,

- tri godine radnoga staža,

-  znanje najmanje jednog stranog jezika,

-  poznavanje programa crtanja-autocad

- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

 

3. MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE- 2 izvršitelja

UVJETI:

-  SSS,

- tri godine radnog staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- provjera zahtjevanih znanja i vještina,

-probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme

 

4. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  KV

- probni rad 2 mjeseca

-provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                         

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta 22. kolovoza 2018., 22.08.2018.

U skladu s člankom 18. st. 1. t. 14. i članka 38., 39. i 44., 45., i 46. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, intendantica raspisuje

NATJEČAJ

ZA POMOĆNIKA INTENDANTA – RAVNATELJA OPERE (Ž/M)

 Za pomoćnika intendanta - ravnatelja Opere može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja;

- da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području glazbeno-scenske umjetnosti;

- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;

 - znanje najmanje jednog stranog jezika.

 Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svog rada.

 

ZA POMOĆNIKA INTENDANTA-RAVNATELJA DRAME (Ž/M)

Za pomoćnika intendanta - ravnatelja Drame može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja;

- da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području kazališne umjetnosti;

- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;

 - znanje najmanje jednog stranog jezika.

 Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svoga rada.

 

POMOĆNIK INTENDANTA-RAVNATELJ BALETA (Ž/M)

Za pomoćnika intendanta - ravnatelja Baleta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja ili da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području baletne kazališne umjetnosti;

- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;

 - znanje najmanje jednog stranog jezika.

 Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svoga rada.

 

ZA POMOĆNIKA INTENDANTA - POSLOVNOG RAVNATELJA  (Ž/M)

 Za pomoćnika intendanta-poslovnog ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih znanost;

- tri godine radnog staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

-probni rad 6 mjeseci

 

ZA RUKOVODITELJA SLUŽBE TEHNIKE - (Ž/M)

Za rukovoditelja službe Tehnike može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- iznimne organizacijske i komunikacijske vještine,

- aktivno znanje rada u vektorskim programima (cad.indesign i dr.),napredno znanje programa za tablično računanje (exel),

-probni rad 6 mjeseci.

 

Pomoćnike intendanta - ravnatelje Opere, Drame, Baleta i Poslovnog ravnatelja, te Rukovoditelja službe Tehnike  imenuje se na razdoblje od četiri godine, odnosno za vrijeme trajanja mandata intendanta.    

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopise s referencama podnose se na adresu; Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15,  10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja s naznakom ne otvaraj.

 

VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE

1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti,

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost,

- verificirano znanje autocada ili archicada tj. programa za crtanje,

- posebna organizacijska sposobnost objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada,

- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE

 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti, polje elektrotehnike,

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

-poznavanje programa crtanja-autocad

- probni rad 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

 KOREPETITOR

1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti (Muzička akademija)

- poznavanje baletne terminologije,

- probni rad 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

 

MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU

1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomskisvučilišni studij ili preddiplomskistručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremusukladno propisima koji su bili na snaziprije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.,

- tri godine radnog staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost

- probni rad 3 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE

2 izvršitelja (Ž/M)

UVJETI:

- SSS,

- tri godine radnog staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- provjera zahtjevanih znanja i vještina,

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

 MAJSTOR RADIONICE KAZALIŠNOG VIDEA

1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- SSS,

- tri godine radnog staža,

- poznavanje procesa videoprodukcije i postprodukcije,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- provjera zahtjevanih vještina i znanja

- informatička pismenost

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopise  podnose se na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15,  10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta 8. lipnja 2018., 08.06.2018.

RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE 
1 izvršitelj  ž/m

UVJETI:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije,

 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • da se ne nalazi pod istragom,
 • poznavanje propisa iz javne nabave,
 • poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća
 • informatička pismenost,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • certifikat izpodručja javne nabave

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu,

Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 •                                                        

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 15. svibnja 2018., 15.05.2018.

VODITELJ PRIPREME KAZALIŠNE PROIZVODNJE
1 izvršitelj  ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • autocad ili arhicad,
 • informatička pismenost

Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi

 

VODITELJ POZORNICE U KAZALIŠTU
1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij,odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti,
 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • znanje engleskog jezika
 • znanje autocada

Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis
 • dokaz o radnome stažu,
 • dokaz o znanju englreskog jezika

 

VATROGASAC
1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Prijavi potrebno priložiti:

 • molbu,
 • živopis

 

SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE DRAME, OPERE I BALETA
1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS,
 • 3 godine radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost.

 Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 27. travnja 2018., 27.04.2018.

SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU
1 izvršitelj  ž/m

 UVJETI:

 • završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski i stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost

 Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu
 • dokaz o znanju engleskog jezika

Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

 

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU
1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 9. travnja 2018., 09.04.2018.

KOREPETITOR
1 izvršitelj  ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij dirigiranja ili klavira,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • poznavanje baletne terminologije

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme od 2 do 4 godine.

 

PREDRADNIK TRANSPORTA U KAZALIŠTU
1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 •  SSS, KV vozač,
 • 1 godina radnog staža,
 • probni rad 2 mjeseca,
 • vozačka dozvola B,C,D i E kategorije,
 • završen tečaj specijaliste zaštite okoliša,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu,
 • kopija vozačke dozvole

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Natječaj za pomoćnika intendanta – poslovnog ravnatelja, 14. travnja 2017., 16.03.2018.

ZA POMOĆNIKA INTENDANTA POSLOVNOG RAVNATELJA (Ž/M)

Za pomoćnika intendanta-poslovnog ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15-Odluka USRH) s područja društvenih znanosti;
 • tri godine radnog staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika.

Uz ispunjavanje gore navedenih uvjeta, prednost mogu ostvariti kandidati s visokim obrazovanjem iz ekonomskog područja te s radnim iskustvom na voditeljskim pozicijama.

Pomoćnika intendanta – poslovnog ravnatelja imenuje Kazališno vijeće na prijedlog intendanta na razdoblje od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopis s referencama, podnose se na adresu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u službenom glasilu RH i dnevnom tisku s naznakom „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja – ne otvaraj.“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 15. veljače 2017., 16.03.2018.

MAJSTOR TONA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
 • 3 godina radnoga staža
 • probni rad 3 mjeseci
 • poznavanje glazbene partiture,
 • poznavanje procesa video produkcije,
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • znanje autocada

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja.

VLASULJAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određen ovrijeme do povrtka djelatnice s bolovanja.

MANIPULANT

1 izvršitelj

UVJETI:

 • NSS, osnovna škola,
 • probni rad 1 mjesec

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA - ZA OBRAČUN AUTORSKIH HONORARA I UGOVORA O DJELU

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca
 • informatička pismenost

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 23.12.2016., 16.03.2018.

PRVI PUHAČ-PRVI ROG

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij roga.
 • 0bvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

DRUGI PUHAČ-DRUGI ROG-ČETVRTI ROG

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij roga.
 • 0bvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti do 13 siječnja 2017. na gore navedenu adresu. Audicija će biti održana 06. veljače 2017. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 2. prosinca 2016., 16.03.2018.

MANIPULANT U ODRŽAVANJU (POSPREMAČICA)

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • NSS
 • probni rad 1 mjesec

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

RADNIK GRAĐEVINSKO ZAVRŠNIH RADOVA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS ili KV zidar
 • probi rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 7. studenog 2016., 16.03.2018.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA - ZA OBRAČUN PLAĆE I OSTALIH OSOBNIH PRIMANJA ZAPOSLENIKA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca,
 • informatička pismenost,
 • poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu i rada u COP-u

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz iz područja društvenih znanosti ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja
 • 4 godine radnog staža
 • probni rad 6 mjeseci
 • Znanje engleskog, te još jednog svjetskog jezika
 • Poznavanje rada na računalu,
 • Visoka razina pismenosti,
 • Iznimne komunikacijskle vještine,
 • Poznavanje i korištenje suvremenih informacijskih alata i kanala komunikacije

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, a do povratka djelatnice s bolovanja

VODOINSTALATER

1 izvršitelj

UVJETI:

 • SSS ili KV vodoinstalater
 • probni rad 2 mjeseca
 • ispit za rukovatelja centralnog grijanja

Radni odnos zasniova se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana na gore navedenu adresu. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 20.10.2016., 16.03.2018.

DIRIGENT BALETA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij dirigiranja
 • probni rad 6 mjeseci,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

VODOINSTALATER

1 izvršitelj

UVJETI:

 • SSS ili KV vodoinstalater
 • probni rad 2 mjeseca
 • ispit za rukovatelja centralnog grijanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta kazališnih umjetnika, 6. rujna 2016., 16.03.2018.

PRVI PUHAČ - PRVA OBOA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij oboe
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

PRVI PUHAČ - PRVI ROG

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • Završen preddiplomski i dipolmski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij roga.
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

DRUGI PUHAČ-DRUGA OBOA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij oboe
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

DRUGI PUHAČ-DRUGI ROG-ČETVRTI ROG

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij roga
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

Prijave za navedena radna mjesta (1– 4.), s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 29. rujna 2016. na navedenu adresu. Audicija biti će održana 21. listopada 2016. Obvezni dio programa audicije biti će objavljen na internetskoj stranici www.hnk.hr

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU

2 izvršitelja Ž/M

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih vještina i znanja za rad na pozornici vezanih uz montažu, promjene dekora i scenske efekte

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme za jednog izvršitelja, te na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja za drugog izvršitelja.

KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER

izvršitelj M/Ž

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih vještina i znanja za rad u garderobi

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

RADNIK U SLIKARNI

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • SSS,KV soboslikar i ličilac
 • 1 godina radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

STOLAR

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • SSS,KV stolar
 • 1 godina radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

VLASULJAR

2 izvršitelja – Ž/M

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodljnog dopusta

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom (5.-9.), dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta 10.lipnja 2016., 16.03.2018.

PRVI PUHAČ-PRVI ROG

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti, studij roga
 • obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

PJEVAČ ORERNOG ZBORA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti, studij pjevanja
 • obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja

POSLUŽITELJ ORKESTRA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • određeno glazbeno obrazovanje

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 STRUČNI SAVJETNIK ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
 • 3 godine radnoga staža
 • probni rad 6 mjeseci
 • položen stručni ispit iz područja zaštite od požara i zaštite na radu
 • poznavanje zakonskih akata o gospodarenju otpadom, energijom i zaštitom okoliša
 • završen tečaj specijaliste zaštite okoliša

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta te životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10000 Zagreb s naznakom ”za natječaj za radno mjesto – navesti na koje se radno mjesto na koje se prijavljuje”.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 22. travnja 2016., 16.03.2018.

DIRIGENT U BALETU

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij dirigiranja
 • probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

DRAMATURG PRODUCENT

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje kazališne ili filmske umjetnosti, studij dramaturgije
 • probni rad 6 mjeseci
 • znanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

STRUČNI SAVJETNIK ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz područja tehničkih znanosti
 • 3 godine radnoga staža
 • probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

VOĐA DRUGIH VIOLINA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

VIOLONČELO TUTTI

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti studij violončela.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 11. ožujka 2016., 16.03.2018.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA - ZA OBRAČUN AUTORSKIH HONORARA I UGOVORA O DJELU

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • 5 godina radnoga staža
 • probni rad 2 mjeseca
 • informatička pismenost

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU

2 izvršitelja m/ž

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja za rad na pozornici vezanih uz montažu, promjene dekora i scenske efekte.

Radni odnos zasniva se do povratka djelatnika s bolovanja

MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • 3 godine radnoga staža
 • znanje engleskog jezika
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za imenovanje pomoćnika intendanta HNK u Zagrebu, 8. veljače 2016., 16.03.2018.

POSLOVNI RAVNATELJ

1 izvršitelj (Ž/M)

Za pomoćnika intendanta-poslovnog ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka USRH): s područja društvenih znanosti;
 • tri godine radnog staža;
 • znanje najmanje jednog stranog jezika.

Pomoćnika intendanta – poslovnog ravnatelja imenuje Kazališno vijeće, a na prijedlog intendanta na vrijeme od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta, te životopis, podnose se Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku s naznakom „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja – ne otvaraj.“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 8. prosinca 2015., 16.03.2018.

VODITELJ PRODAJE I PROMOCIJE ZA BALET

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad od 2 mjeseca
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • informatička pismenost

TAPETAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS tekstilnog smjera ili KV tapetar,
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos za oba radna mjesta zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 13. svibnja 2016., 16.03.2018.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI MARKETINGA I PRODAJE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • 4 godine radnog staža u marketingu
 • probni rad 6 mjeseci
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • iznimne komunikacijske vještine
 • visoka razina pismenosti

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

MASKER

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika a neplaćenog dopusta

VLASULJAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

ELEKTRIČAR RASVJETLJIVAČ

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS elektrotehničkog smjera ili KV elektrotehničkog smjera
 • probni rad 2 mjeseca
 • znanje engleskog jezika

Radni odnos zasniva se na određeno do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta

HARFIST

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti studij harfe.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za imenovanje intendatice/intendanta, 5. srpnja 2017., 16.03.2018.

Intendantice/intendanta

Za intendanta Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OUSRH i 60/15 – OUSRH) s područja društvenih ili
 • humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
 • pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi;
 • afirmiranost na području kulture;
 • znanje najmanje jednog stranog jezika.

Intendantica/intendant se imenuje na mandat od četiri godine.

Intendantica/intendant se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu sastavni je dio ovoga natječaja.

Kandidatkinje/kandidati imaju pravo na uvid u natječajnu dokumentaciju koja sadrži osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu, te kadrovske i financijske pokazatelje, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15 za vrijeme trajanja natječaja svakog radnog dana (pon-pet), od 11 – 14 sati.

Kandidatkinje/kandidati prije uvida u natječajnu dokumentaciju obvezni su potpisati izjavu da podatke iz dokumentacije neće javno iznositi niti objavljivati.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidatkinje/kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Natječaj je otvoren 30 dana od njegova objavljivanja, a u istom roku se primaju prijave kandidatkinja/kandidata.

Prijave s prilozima podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb, s naznakom ”Natječaj za intendanticu/intendanta – NE OTVARAJ” ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni o izboru intendantice/intendanta najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 18. kolovoza 2017., 16.03.2018.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA-ZA ANALITIKU OSNOVNIH SREDSTAVA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS-ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • 5 godina radnog iskustva,
 • informatička pismenost,
 • probni rad 2 mjeseca

ELEKTRIČAR RASVJETLJIVAČ

2 izvršitelja ž/m

UVJETI:

 • SSS elektrotehničkog smjera ili KV elektrotehničkog smjera,
 • probni rad 2 mjeseca
 • znanje engleskog jezika

MASKER

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja,
 • probni rad 2 mjeseca

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
 • 4 godine radnoga staža,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • znanje engleskog i još jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • visoka razina pismenosti,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • poznavanje i korištenje suvremenih informacijskih alata i kanala komuniciranja

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI MARKETINGA I PRODAJE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti;
 • 4 godine radnoga staža,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • visoka razina pismenosti

Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

U Zagrebu, 18.8.2017.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 7. prosinca 2017., 16.03.2018.

PRVA VIOLINA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • Obvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

TREĆI PUHAČ - PIKOLO + TREĆA FLAUTA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij flaute.
 • Obvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

 Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti do 15. prosinca 2017. na gore navedenu adresu.

Audicija za violinu biti će održana 27. prosinca 2017. od 15:00 do 18:00, a za flautu 28. prosinca 2017. od 15:00 do 18:00.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 16. veljače 2018., 16.03.2018.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI MARKETINGA I PRODAJE

1 izvršitelj ž/m

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 4 godine radnog staža u marketingu,
 • probni rok 6 mjeseci,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • visoka razina pismenosti

Radni odnos zasniva se na neodređeno vriijeme.

SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU,DRAMI I OPERI

1 izvršitelj ž/m

Uvjeti:

 • SSS,
 • 3 radnog staža,
 • probni rok 6 mjeseci,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost

KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE-GARDEROBIJER

1 izvršitelj ž/m

Uvjeti:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

VLASULJAR

1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • SSS,
 • probni rad 2 mjeseca,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

ZAMJENIK KONCERT- MAJSTORA OPERNOG ORKESTRA

1 izvršitelj Ž/M

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
 • Audicija će biti održana 09. ožujka 2018. u 15,00 sati

Radni odnos za radna mjesta pod rednim brojem 2., 3., 4. i 5. zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od objave

Nepotpune i nepravovremene ponude za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 13. listopada 2017., 16.03.2018.

DRUGE VIOLINE - TUTTI

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • Obvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

 Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti do 13. studenog 2017. na gore navedenu adresu. Audicija će biti održana 28. studenog 2017. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 1. rujna 2017., 16.03.2018.

RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije
 • 5 godine radnoga staža,
 • najmanje 1 godina na poslovima proračunskog računovodstva,
 • da se ne nalazi pod istragom,
 • da nema sudsku zabranu obavljanja financijskih poslova,
 • poznavanje izrade financijskih izvješća,
 • informatička pismenost,
 • znanje engleskog jezika

VODITELJ ZAŠTITE, ENERGETSKOG POSTROJENJA I ODRŽAVANJA POSTROJENJA U KAZALIŠTU

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti;
 • 5 godine radnoga staža,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • stručni ispit struke,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • poznavanje rada u AUTOCAD-u,

Radni odnos za oba navedena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 20. siječnja 2017., 16.03.2018.

ELEKTRIČAR RASVJETLJIVAČ

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS – elektrotehničkog smjera ili KV elektrotehničkog smjera
 • probni rad 2 mjeseca
 • znanje engleskog jezika

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

PRVA VIOLINA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • Obvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povrtaka djelatnice s rodiljnog dopusta

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Audicija za radno mjesto pod rednim brojem 2. održati će se 06. ožujka 2017.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 19. prosinca 2016., 16.03.2018.

1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
 • 5 godina radnoga staža
 • probni rad 6 mjeseci
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje programa za crtanje-autocad

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

TAPETAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS,KV tapetar
 • 1 godina radnoga staža
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određen ovrijeme do povrtka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 14. ožujka 2018., 16.03.2018.

PJEVAČ OPERNOG ZBORA - SOPRAN

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja,polje glazbene umjetnosti,studij pjevanja,
 • obvezna audicija,
 • probni rad u skladu sa Zakonm o kazalištima

 Radni odnos zasniva se na određeno vriijeme od 2 do 4 godine.

 PJEVAČ OPERNOG ZBORA-ALT

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti,studij pjevanja,
 • obvezna audicija,
 • probni rad u skladu sa Zakonm o kazalištima

 Radni odnos zasniva se na određeno vriijeme od 2 do 4 godine.

VLASULJAR/FRIZER

2 izvršitelja ž/m

UVJETI:

 • SSS, probni rad 2 mjeseca,
 • provjera zahtjevanih znanja i vještina

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od objave.

Nepotpune i nepravovremene ponude za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta kazališnog umjetnika, 4. listopada 2016., 16.03.2018.

PJEVAČ OPERNOG ZBORA - SOPRAN

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij pjevanja
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Poništenje dijela javnog natječaja od 22.travnja 2016., 16.03.2018.

Poništava se dio javnog natječaja objavljenog dana 22. 04. 2016. u Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Zavoda, u Večernjem listu, kao i na internetskoj stranici Ministarstva kulture RH i Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, u dijelu koji se odnosi na popunu sljedećih slobodnih radnih mjesta:

Dirigent Baleta

1 izvršitelj (ž/m)

 

Stručni savjetnik zaštite na radu i zaštite od požara

1 izvršitelj (ž/m)

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 29. ožujka 2016., 16.03.2018.

ZBOROVOĐA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij dirigiranja, smjer zborskog dirigiranja ili završena Muzička akademija
 • 5 godina radnoga staža kao zborovođa sa profesionalnim zborovima (pretežno opernim)
 • probni rad 6 mjeseci
 • obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU-GARDEROBIJER

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera vještina i znanja vezanih uz održavanje,prepravljanje kostima, te svih poslova vezanih uz garderobu.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 12. veljače 2016., 16.03.2018.

KROJAČ

1 izvršitelj m/ž

 • SSS – trekstilnog smjera ili KV krojač
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja za rad na pozornici vezanih uz montažu, promjene dekora i scenske efekte.

SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU, DRAMI I OPERI

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • 3 godine radnoga staža
 • znanje engleskog jezika
 • informatička pismenost

Radni odnos za radna mjesta pod 2. i 3. zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 2. prosinac 2015., 16.03.2018.

MASKER

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad od 2 mjeseca
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

KOSTIMER

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS tekstilnog smjera ili KV krojač,
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 9. studeni 2015., 16.03.2018.

VIOLONČELO TUTTI

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij violončela
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

VOĐA DRUGIH VIOLINA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • Završen preddiplomski i dipolmski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij violine.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

TIMPANI

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prijstupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij udaraljki

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 7. lipnja 2017., 16.03.2018.

POMOĆNIKA INTENDANTA - POSLOVNOG RAVNATELJA (Ž/M)

Za pomoćnika intendanta-poslovnog ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 •  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15-Odluka USRH) s područja društvenih znanosti;
 • tri godine radnog staža na rukovodećim pozicijama,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika.

Uz ispunjavanje gore navedenih uvjeta, prednost mogu ostvariti kandidati s visokim obrazovanjem iz ekonomskog područja te s radnim iskustvom na voditeljskim pozicijama.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopis s referencama, podnose se na adresu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u službenom glasilu RH i dnevnom tisku s naznakom „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja – ne otvaraj.“

MASTOR TONA

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla viŠu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike,
 • 3 godine radnoga staža,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • poznavanje glazbene partiture, poznavanja procesa videoprodukcije,
 • znanje jednog svjetskog jezika,

 Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

VATROGASAC

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određen ovrijeme do povrtka djelatnika s bolovanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana od objave na navedenu adresu

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 15. studeni 2017., 16.03.2018.

VLASULJAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU, DRAMI I OPERI

1 izvršitelj

UVJETI:

 • SSS,
 • 3 godine radnog staža,
 • informatička pismenost,
 • probni rad 2 mjeseca
 • znanje engleskog jezika

SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski svučilišni ili diplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 5 godina radnoga staža,
 • informatička pismenost,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • znanje engleskog jezika

Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 26. listopada 2016., 16.03.2018.

HARFIST

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij harfe.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti do 23. studenog 2016 na gore navedenu adresu. Audicija će biti održana 09. prosinca 2016. Obvezni dio programa audicije biti će objavljen na interneskoj stranici www.hnk.hr

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 17. siječnja 2018., 16.03.2018.

RUKOVODITELJ PRODAJE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih i humanističkih znanosti
 • 5 godina radnog iskustva
 • probni rad 6 mjeseci
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • visoka razina pismenosti,
 • informatička pismenost

PREDRADNIK TRANSPORTA U KAZALIŠTU

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS,KV vozač
 • 1 godine radnog staža,
 • probni rad 2 mjeseca
 • vozačka dozvola B,C, D i E kategorije
 • završen tečaj specijaliste zaštite okoliša
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

KOSTIMER ŽENSKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU

2 izvršitelja

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

MODELAR - HERIHTER

1 izvršitelj ž/m

 UVJETI:

 • SSS obućarski smjer ili KV postolar
 • probni rad 2 mjeseca

DOSTAVLJAČ

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

HARFIST

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij harfe.
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta sa životopisom dostaviti do 19. veljače 2018.

Audicija će biti održana 05. ožujka 2018. u 17,00 sati

UDARALJKAŠ

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij udaraljki.
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta sa životopisom dostaviti do 19. veljače 2018. Audicija će biti održana 05. ožujka 2018. u 15,00 sati

PRVA VIOLINA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta sa životopisom dostaviti do 27. siječnja 2018. Audicija će biti održana 08. veljače 2018. u 15,00 sati

Nepotpune i nepravovremene ponude za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 25. listopada 2017., 16.03.2018.

PJEVAČ OPERNOG ZBORA - SOPRAN

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij pjevanja,
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na vrijeme od 2 do 4 godine

PJEVAČ OPERNOG ZBORA -TENOR

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij pjevanja,
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na vrijeme od 2 do 4 godine

SKLADIŠTAR KAZALIŠNE REKVIZITE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • probni rad dva mjeseca
 • dozvola za rukovanje oružjem i izvođenje scenskih efekta pucnja,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

VATROGASAC

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

VODITELJ TRANSPORTA I SKLADIŠTA DEKORA U KAZALIŠTU

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • 5 godina radnog staža
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih znanja i vještina

STOLAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS, KV stolar
 • probni rad 2 mjeseca
 • Radni odnos za radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme.

VLASULJAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniova se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 11. listopada 2017., 16.03.2018.

SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba
  koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije
  stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz
  područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 5 godine radnoga staža,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • informatička pismenost,
 • znanje engleskog jezika

SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU, DRAMI I OPERI

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS,
 • 3 godine radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca,
 • informatička pismenost,
 • znanje engleskog jezika

TAPETAR

1 izvršitelj

UVJETI:

 • SSS, KV tapetar
 • 1 godina radnoga staža
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos za navedena radna mjesta zasniva se na određeno vrijeme, a do povratka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Poništenje dijela javnog natječaja od 10. lipnja 2016., 16.03.2018.

Poništava se dio javnog natječaja objavljenog dana 10. 06. 2016. u Večernjem listu, Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Zavoda, kao i na internetskoj stranici Ministarstva kulture RH i Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, u dijelu koji se odnosi na popunu sljedećeg slobodnog radnog mjesta:

Prvi puhač-prvi rog

1 izvršitelj (ž/m)

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 22. rujna 2017., 16.03.2018.

RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba
  koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije
  stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz
  područja društvenih znanosti, polje ekonomije
 • 5 godine radnoga staža,
 • najmanje 1 godina na poslovima proračunskog računovodstva,
 • da se ne nalazi pod istragom,
 • da nema sudsku zabranu obavljanja financijskih poslova,
 • poznavanje izrade financijskih izvješća,
 • informatička pismenost,
 • znanje engleskog jezika

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 19. svibnja 2017., 16.03.2018.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI MARKETINGA I PRODAJE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • iz područja društvenih ili humanističkih znanosti.
 • 4 godine radnog staža u marketingu,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • visoka razina pismenosti

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 25. travnja 2017., 16.03.2018.

PRVA VIOLINA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • 0bvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta

DRUGI PUHAČ-DRUGI ROG-ČETVRTI ROG

1 izvršitelj ž/m

 UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij roga.
 • 0bvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti do 25. svibnja 2017. na gore navedenu adresu. Audicija će biti održana 09. lipnja 2017. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

MANIPULANT U ODRŽAVANJU (POSPREMAČICA)

1 izvršitelj Ž/M

 UVJETI:

 • NSS
 • probni rad 1 mjesec

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti u roku 8 dana na gore navedenu adresu. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 8. ožujka 2017., 16.03.2018.

VLASULJAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određen ovrijeme do povrtka djelatnice s bolovanja.

MASKER

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS,
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih znanja i vještina

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prikaži više

Pretplatite se na HNK newsletter.