Gian Carlo Menotti MEDIJ

MEDIJ

Gian Carlo Menotti
MEDIJ

Dirigenti / Josip Šego, Matija Fortuna
Redateljica / Caterina Panti - Liberovici
Scenograf / Roberto Boldini
Kostimografkinja / Alessandra Garanzini
Oblikovateljica svjetla / Chiara Lussignoli
Asistent redateljice / Leonard Lampert

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – mala dvorana

ANSAMBL PREDSTAVE

FLORA / Dubravka Šeparović Mušović, Sofia Ameli Gojić

MONIKA / Ivana Lazar, Tanja Ruždjak

GOSPOĐA NOLAN / Željka Martić, Margareta Matišić

GOSPOĐA GOBINEAU / Tamara Franetović Felbinger, Tena Lončarević

GOSPODIN GOBINEAU / Ozren Bilušić, Jurica Jurasić Kapun

TOBY / Leonard Lampert, Stefano Surian

Inspicijentice / Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec
Šaptačica / Marija Dražančić
Koncertne majstorice / Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak
Umjetnička voditeljica opernog studija / Nina Cossetto
Korepetitori / Vjekoslav Babić, Helena Borović i Silvana Čuljak


ANSAMBL PREDSTAVE četvrtak 9.12.2021.

DIRIGENT / Josip Šego

FLORA / Dubravka Šeparović Mušović

MONIKA / Ivana Lazar

GOSPOĐA NOLAN / Margareta Matišić

GOSPOĐA GOBINEAU / Tamara Franetović Felbinger

GOSPODIN GOBINEAU / Ozren Bilušić

TOBY / Leonard Lampert

ANSAMBL PREDSTAVE srijeda 15.12.2021.

DIRIGENT / Josip Šego

FLORA / Sofia Ameli Gojić

MONIKA / Tanja Ruždjak

GOSPOĐA NOLAN / Margareta Matišić

GOSPOĐA GOBINEAU / Tena Lončarević

GOSPODIN GOBINEAU / Jurica Jurasić Kapun

TOBY / Leonard Lampert

Opera