Lada Kaštelan Adagio

Adagio

Kreativni tim

Redateljica

Marina Petković Liker

Dramaturginja

Sanja Ivić

Scenograf

Ivan Dobran

Kostimografkinja

Doris Kristić

Skladatelj

Frano Đurović

Oblikovatelj svjetla

Aleksandar Čavlek

Scenski pokret

Sonja Pregrad

Jezična savjetnica

Đurđa Škavić

Asistentica redateljice

Suzana Bogdan Pavek

Ansambl predstave

Inspicijentica i šaptačica

Suzana Bogdan Pavek

Premijera

15.02.2011

Drama