Igor Stravinski - Maša Kolar / Igor Stravinski - Edward Clug Žar ptica / Petruška

Dva baleta koja su označila prekretnicu u plesnoj umjetnosti praizvedena
su u Parizu 1910. i 1911. Skladatelj Igor Stravinski i koreograf Mihail
Fokin prezentirali su djela inspirirana ruskim folklorom zadivivši i
očaravši europsku i svjetsku publiku. Žar ptica magično je biće koje
donosi i sreću i nesreću onome tko je uhvati, a radnja baleta prati
putovanje glavnoga junaka, princa Ivana koji dolazi u čarobni vrt gdje
susreće Žar pticu. Uhvati je, a ona ga uvjeri da će mu pomoći u zamjenu
za vlastitu slobodu..... Utjecaj koji je ovo djelo imalo na razvoj baleta je
golem, pokazavši kako je plesna umjetnost otvorena za nove skladatelje i
koreografe, dok je na glazbenom planu predstavila mladog umjetnika
Igora Stravinskog. Ovu premijernu predstavu koreografirati će Maša
Kolar, suvremena domaća koreografkinja.
Petruška je također jedno od baletnih djela koje je važno u kontekstu
baletne povijesti budući da je upravo kroz to djelo koreograf Mihail
Fokin proveo reformu baletne umjetnosti, mijenjajući neka od pravila i
konvencija klasičnoga baleta. Petruška govori o tradicionalnoj ruskoj
lutki koja je napravljena od slame i piljevine i naoko, nije živa. No, ona
može oživjeti i voljeti. Glazba baleta protkana je grotesknim i
fantastičnim elementima dočaravajući šarenilo i vrevu sajma, narodnog
veselja i strasti koja vlada. Edward Clug, gostujući koreograf će na scenu
HNK u Zagrebu postaviti ovu predstavu.

Balet