William Shakespeare / Leo Mujić Hamlet 135 min

Hamlet

Autorski tim

Koreograf i redatelj

Leo Mujić

Glazba

Petar Iljič Čajkovski, Camille Saint-Saëns

Scenograf

Stefano Katunar

Kostimografkinja

Manuela Paladin Šabanović

Dramaturg, asistent koreografa, odabir glazbe

Balint Rauscher

Oblikovatelj rasvjete

Aleksandar Čavlek

Oblikovatelj zvuka

Svebor Zgurić

Asistentica kostimografkinje

Mia Rejc Prajninger

Asistentica scenografa

Aleksandra Vukićević

Sikarski radovi

Tihana Cizelj, Mariana Nardini

Baletne majstorice

Milka Hribar Bartolović, Pavla Pećušak

Ansambl predstave

HAMLET, danski princ, sin pokojnoga, a sinovac sadašnjeg kralja

Takuya Sumitomo / Kornel Palinko

KLAUDIJE, danski kralj, Hamletov stric i brat pokojnog kralja

Guilherme Gameiro Alves

GERTRUDA, danska kraljica i Hamletova majka

Natalia Kosovac

OFELIJA, Polonijeva kći

Rieka Suzuki Sumitomo / Asuka Mauro

DUH, duh Hamletova oca

Balint Rauscher

POLONIJE, kraljev savjetnik

Adam Harris

LAERT, Polonijev sin i Ofelijin brat

Yuho Yoshioka

HORACIJE, Hamletov najbolji prijatelj

Asuka Maruo / Mutsumi Matsuhisa

ROSENCRANTZ i GUILDENSTERN, glumci

Kornel Palinko / Mattia Baccon, George Stanciu

OSRIC, Klaudijev sluga

Ovidiu Muscalu

RINALDO, Polonijev sluga

Dan Rus

KORNELIJE i VOLTEMAND, danski ambasadori u Norveškoj

Cristiana Rotolo, Agnese Stancanelli

MARCEL, FRANCISKO i BERNARDO, 3 vojnika

Mario Diligente, Hyuma Gokan, Giovanni Messeri

OFELIJINA DADILJA

Petra Vargović Stanciu

FORTINBRAS, norveški princ

Pavel Savin / Justin Popa

2 GROBARA

Mario Diligente, Andrea Podda

DUHOVI / HAMLETOVE MISLI

Mario Diligente, Yuho Yoshioka, Taiguara Goulart, Arnau Velazquez Rodriguez, Hyuma Gokan, Pavel Savin, Giovanni Messeri, Andrea Podda, Justin Popa, Takahiro Tamagawa, Seth Clark Bromley, Mattia Baccon, Raphael John Trioli, Adam Harris, Atina Tanović, Saya Ikegami, Helena Troha, Valentina Štrok, Ozana Mirković Blokar, Lada Rora, Leda Šeparović, Hinako Shinzaki, Makeely Georgia Foster, Agnese Stancanelli, Paulina Žanetić, Estrella Cebrino Torres, Elizabeth Anderson, Daria Brdovnik

DVORJANI

Taiguara Goulart, Arnau Velazquez Rodriguez, Pavel Savin, Giovanni Messeri, Andrea Podda, Justin Popa, Mattia Baccon, Seth Clark Bromley, Takahiro Tamagawa, Raphael John Trioli, Atina Tanović, Saya Ikegami, Helena Troha, Valentina Štrok, Anamarija Marković, Ozana Mirković Blokar, Dora Kovač, Leda Šeparović, Marta Sironić, Hinako Shinzaki, Elizabeth Anderson, Daria Brdovnik, Makeely Georgia Foster, Lada Rora, Estrella Cebrino Torres, Dora Blaić

BALET HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA

Inspicijentice

Zrinka Petrušanec, Ana Vnučec

Glazbena voditeljica

Ljudmila Šumarova

Korepetitor

Teo Visintin

Premijera

17.11.2023

Posvećeno Suzani Bačić (1962. - 2023.), balerini i baletnoj majstorici Baleta HNK u Zagrebu

Hamlet, najpoznatije i najizvođenije Shakespeareovo djelo već više od
četiri stoljeća intrigira i inspirira umjetnike diljem svijeta. Priča o sinu
koji se ne može pomiriti s naglom očevom smrću, sinu kojemu duh
ubijenog oca otkrije svoga ubojicu ne prestaje očaravati publiku svih
naraštaja. Mladi princ baca se u potragu za istinom koja ga dovodi u
neočekivane situacije u kojima polako razotkriva trulež u vlastitoj
domovini. Uz briljantno vođeni zaplet i brojne paralelne radnje Hamlet je
odavno prerastao svoj vlastiti lik postavši simbolom ljudskoga bića koje u
sebi ujedinjuje ljubav i sumnju, radost i očaj, duhovitost i gorčinu,
inteligenciju i naivnost, hrabrost i prijetvornost, ukratko, sve osobine koje
krase ljudski rod. Uz napetu priču Hamlet je također i velika tragedija
koja postavlja pitanja o smislu života, o smrti, osveti i borbi za istinu.
Shakespeare je u ovom djelu dosegao jedan od vrhunaca svoga
stvaralaštva. S mnoštvom likova, pregrštom intriga, paralelnih radnji i
zapleta, Shakespeareov Hamlet je bezvremensko je remek-djelo koje
inspirira umjetnike najrazličitijih izričaja, nudeći bezbrojne mogućnosti
interpretacije. Ovu slavnu tragediju uprizorit će na sceni Leo Mujić u
kojoj će Balet HNK u Zagrebu izvesti još jedno klasično remek-djelo na
nov način. Riječ je o velikoj ansambl predstavi, temeljenoj na klasičnoj
literaturi koja će publici predstaviti novi balet koji je proizašao iz
slavnoga Shakespeareovog djela.

Balet