Franjo Kuhar

Franjo Kuhar

glumac – dramski prvak

Franjo Kuhar rođen je 2. srpnja 1963. godine u Zagrebu. Diplomirao je na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti 1987. godine. Član ZGK Komedija postao je 1988., a član Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu 1994.

Roles at the CNT in Zagreb

Uloge na ostalim pozornicama:
Glumačka družina Histrion:
Diogeneš Tituša Brezovačkog,
Kći Lotršćaka Marije Jurić-Zagorke,
Vitez slavonske ravni Marije Jurić-Zagorke,
Krležijada, Kavana Torzo Borisa Senkera-Tahira Mujičića-Nine Škrabea,Toma Becket u Ubojstvu u katedrali Thomasa S. Eliota r. Zoran Mužić,
Laert u Hamletu Williama Shakespearea, r. Zlatko Vitez,
Fra Ivan u Romeu i Juliji Williama Shakespearea;
HNK u Varaždinu:
Vagić u Nečastivom na filozofskom fakultetu Ive Brešana, Scandebise/Posh Buba u uhu Georgesa Feydeaua, r. Steven Kent;
Grabancijaš teatar: Tatarski biftek Zvonimira Zoričića, Sretno rastavljeni;
ZGK Komedija:
Mercuzio u Romeu i Juliji Williama Shakespearea, r.Vlado Štefančić, 1988.;
Veliki manevri u tijesnim ulicama Ive Brešana, r. Marin Carić;
Kristijan u Kolombi Jeana Anouilha, r. Želimir Orešković;
Isus u Muci i uskrsnuću Spasitelja našega, pučki napjevi, r. Leo Katunarić;
Vuk satir u Dubravki Ivana Gundulića, r. Darko Tralić;
Perčik u Guslaču na krovu Jerryja Bocka-Sheldona Harnicka-Josepha Steina, r. Vlado Štefančić,
Otto Kalhein u Caru Franji Josipu u Zagrebu Milan Grgića-Alfija Kabilja, r. Vlado Štefančić;
Antun Gustav Matoš u Lady Šram Nine Škrabea-Arsena Dedića, r. Vlado Štefančić.;

Roles in other theatres

Rektorova nagrada za ulogu Edipa u Edipu Sofokla 1985.;
Rektorova nagrada za Dr. Križovca u U Agoniji Miroslava Krleže, 1986.
Nagrada hrvatskog glumišta za uloge blizanaca Dromija Efeškog i Dromija Sirakuškog u Komediji zabuna Williama Shakespearea u izvedbi Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija iz Zagreba, 1992.
Nagrada Zlatni smijeh za uloge Dromija Efeškog i Sirakuškog u predstavi Williama Shakespearea Komedija zabuna u izvedbi Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, 1993.;
Najhistrijon za uloge u Diogenešu i Krležijadi, 1998.;
Najhistrijon za ulogu Tome Becketa u Ubojstvu u katedrali Thomasa S. Eliota, 1999.;
Nagrada Mila Dimitrijević za ulogu doktora Franza Mauera u drami Daleka zemlja Arthura Schnitzlera u izvedbi Drame HNK u Zagrebu, 2001.

View entire ensemble