Giacomo Puccini La Bohème

Izvedbe

Od 17. svibnja 2024.

Kupi ulaznice
Pet 19:30
17.05.
Sub 18:00
18.05.
Kupi ulaznice
Pon 19:30
20.05.
Kupi ulaznice
Uto 19:30
21.05.
Kupi ulaznice
Čet 19:30
23.05.
Kupi ulaznice
Pet 19:30
24.05.
Kupi ulaznice

VIDI ANSAMBL POJEDINE IZVEDBE:

SVI
17.05
17.05
18.05
18.05
20.05
20.05
21.05
21.05
23.05
23.05
24.05
24.05

Autorski tim

Dirigenti

Pier Giorgio Morandi, Josip Šego

Redatelj

Mario Pontiggia

Scenografkinja

Antonella Conte

Kostimografkinja

Ilaria Ariemme

Oblikovatelj svjetla

Raúl Vázquez

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistentica redatelja

Kristina Grubiša

Zborovođa

Luka Vukšić

Prijevod libreta

Nataša Ozmec

Dječji zbor Zvjezdice uvježbale

Ansambl predstave

Rodolfo

Domagoj Dorotić, Stjepan Franetović, Matteo Lippi

Marcello

Ljubomir Puškarić, Liviu Holender

Colline

Luciano Batinić, Diego Maffezoni, Toni Nežić, Benjamin Šuran (studijski)

Schaunard

Davor Nekjak, Giovani Romeo, Marin Čargo (studijski)

Mimi

Valentina Fijačko Kobić, Lana Kos

Musetta

Darija Auguštan, Marija Kuhar Šoša, Josipa Bilić (studijski)

Benoit

Siniša Štork, Marin Čargo

Alcindor

Ozren Bilušić, Ivan Šimatović

Parpignol

Dario Ćurić, Ivo Gamulin

Carinski poručnik

Carinik

Prodavač šljiva

Dijete

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačice

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

Premijera

17.05.2024
17.05

Autorski tim

Dirigenti

Pier Giorgio Morandi, Josip Šego

Redatelj

Mario Pontiggia

Scenografkinja

Antonella Conte

Kostimografkinja

Ilaria Ariemme

Oblikovatelj svjetla

Raúl Vázquez

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistentica redatelja

Kristina Grubiša

Zborovođa

Luka Vukšić

Prijevod libreta

Nataša Ozmec

Dječji zbor Zvjezdice uvježbale

Ansambl predstave

Rodolfo

Domagoj Dorotić, Stjepan Franetović, Matteo Lippi

Marcello

Ljubomir Puškarić, Liviu Holender

Colline

Luciano Batinić, Diego Maffezoni, Toni Nežić, Benjamin Šuran (studijski)

Schaunard

Davor Nekjak, Giovani Romeo, Marin Čargo (studijski)

Mimi

Valentina Fijačko Kobić, Lana Kos

Musetta

Darija Auguštan, Marija Kuhar Šoša, Josipa Bilić (studijski)

Benoit

Siniša Štork, Marin Čargo

Alcindor

Ozren Bilušić, Ivan Šimatović

Parpignol

Dario Ćurić, Ivo Gamulin

Carinski poručnik

Carinik

Prodavač šljiva

Dijete

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačice

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

18.05

Autorski tim

Dirigenti

Pier Giorgio Morandi, Josip Šego

Redatelj

Mario Pontiggia

Scenografkinja

Antonella Conte

Kostimografkinja

Ilaria Ariemme

Oblikovatelj svjetla

Raúl Vázquez

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistentica redatelja

Kristina Grubiša

Zborovođa

Luka Vukšić

Prijevod libreta

Nataša Ozmec

Dječji zbor Zvjezdice uvježbale

Ansambl predstave

Rodolfo

Domagoj Dorotić, Stjepan Franetović, Matteo Lippi

Marcello

Ljubomir Puškarić, Liviu Holender

Colline

Luciano Batinić, Diego Maffezoni, Toni Nežić, Benjamin Šuran (studijski)

Schaunard

Davor Nekjak, Giovani Romeo, Marin Čargo (studijski)

Mimi

Valentina Fijačko Kobić, Lana Kos

Musetta

Darija Auguštan, Marija Kuhar Šoša, Josipa Bilić (studijski)

Benoit

Siniša Štork, Marin Čargo

Alcindor

Ozren Bilušić, Ivan Šimatović

Parpignol

Dario Ćurić, Ivo Gamulin

Carinski poručnik

Carinik

Prodavač šljiva

Dijete

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačice

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

20.05

Autorski tim

Dirigenti

Pier Giorgio Morandi, Josip Šego

Redatelj

Mario Pontiggia

Scenografkinja

Antonella Conte

Kostimografkinja

Ilaria Ariemme

Oblikovatelj svjetla

Raúl Vázquez

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistentica redatelja

Kristina Grubiša

Zborovođa

Luka Vukšić

Prijevod libreta

Nataša Ozmec

Dječji zbor Zvjezdice uvježbale

Ansambl predstave

Rodolfo

Domagoj Dorotić, Stjepan Franetović, Matteo Lippi

Marcello

Ljubomir Puškarić, Liviu Holender

Colline

Luciano Batinić, Diego Maffezoni, Toni Nežić, Benjamin Šuran (studijski)

Schaunard

Davor Nekjak, Giovani Romeo, Marin Čargo (studijski)

Mimi

Valentina Fijačko Kobić, Lana Kos

Musetta

Darija Auguštan, Marija Kuhar Šoša, Josipa Bilić (studijski)

Benoit

Siniša Štork, Marin Čargo

Alcindor

Ozren Bilušić, Ivan Šimatović

Parpignol

Dario Ćurić, Ivo Gamulin

Carinski poručnik

Carinik

Prodavač šljiva

Dijete

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačice

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

21.05

Autorski tim

Dirigenti

Pier Giorgio Morandi, Josip Šego

Redatelj

Mario Pontiggia

Scenografkinja

Antonella Conte

Kostimografkinja

Ilaria Ariemme

Oblikovatelj svjetla

Raúl Vázquez

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistentica redatelja

Kristina Grubiša

Zborovođa

Luka Vukšić

Prijevod libreta

Nataša Ozmec

Dječji zbor Zvjezdice uvježbale

Ansambl predstave

Rodolfo

Domagoj Dorotić, Stjepan Franetović, Matteo Lippi

Marcello

Ljubomir Puškarić, Liviu Holender

Colline

Luciano Batinić, Diego Maffezoni, Toni Nežić, Benjamin Šuran (studijski)

Schaunard

Davor Nekjak, Giovani Romeo, Marin Čargo (studijski)

Mimi

Valentina Fijačko Kobić, Lana Kos

Musetta

Darija Auguštan, Marija Kuhar Šoša, Josipa Bilić (studijski)

Benoit

Siniša Štork, Marin Čargo

Alcindor

Ozren Bilušić, Ivan Šimatović

Parpignol

Dario Ćurić, Ivo Gamulin

Carinski poručnik

Carinik

Prodavač šljiva

Dijete

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačice

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

23.05

Autorski tim

Dirigenti

Pier Giorgio Morandi, Josip Šego

Redatelj

Mario Pontiggia

Scenografkinja

Antonella Conte

Kostimografkinja

Ilaria Ariemme

Oblikovatelj svjetla

Raúl Vázquez

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistentica redatelja

Kristina Grubiša

Zborovođa

Luka Vukšić

Prijevod libreta

Nataša Ozmec

Dječji zbor Zvjezdice uvježbale

Ansambl predstave

Rodolfo

Domagoj Dorotić, Stjepan Franetović, Matteo Lippi

Marcello

Ljubomir Puškarić, Liviu Holender

Colline

Luciano Batinić, Diego Maffezoni, Toni Nežić, Benjamin Šuran (studijski)

Schaunard

Davor Nekjak, Giovani Romeo, Marin Čargo (studijski)

Mimi

Valentina Fijačko Kobić, Lana Kos

Musetta

Darija Auguštan, Marija Kuhar Šoša, Josipa Bilić (studijski)

Benoit

Siniša Štork, Marin Čargo

Alcindor

Ozren Bilušić, Ivan Šimatović

Parpignol

Dario Ćurić, Ivo Gamulin

Carinski poručnik

Carinik

Prodavač šljiva

Dijete

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačice

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

24.05

Autorski tim

Dirigenti

Pier Giorgio Morandi, Josip Šego

Redatelj

Mario Pontiggia

Scenografkinja

Antonella Conte

Kostimografkinja

Ilaria Ariemme

Oblikovatelj svjetla

Raúl Vázquez

Asistent dirigenta

Andreas Gies

Asistentica redatelja

Kristina Grubiša

Zborovođa

Luka Vukšić

Prijevod libreta

Nataša Ozmec

Dječji zbor Zvjezdice uvježbale

Ansambl predstave

Rodolfo

Domagoj Dorotić, Stjepan Franetović, Matteo Lippi

Marcello

Ljubomir Puškarić, Liviu Holender

Colline

Luciano Batinić, Diego Maffezoni, Toni Nežić, Benjamin Šuran (studijski)

Schaunard

Davor Nekjak, Giovani Romeo, Marin Čargo (studijski)

Mimi

Valentina Fijačko Kobić, Lana Kos

Musetta

Darija Auguštan, Marija Kuhar Šoša, Josipa Bilić (studijski)

Benoit

Siniša Štork, Marin Čargo

Alcindor

Ozren Bilušić, Ivan Šimatović

Parpignol

Dario Ćurić, Ivo Gamulin

Carinski poručnik

Carinik

Prodavač šljiva

Dijete

ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Inspicijentice

Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačice

Marija Dražančić

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnička voditeljica opernog studija

Nina Cossetto

Korepetitori

Helena Borović, Darijan Ivezić

Libreto prema Murgeru napisali Giacosa i Ilica

La Bohème, slavna opera talijanskoga skladatelja Giacoma Puccinija,
smještena u Latinsku četvrt Pariza 1840-tih godina, donosi nam tragičnu
priču o mladim umjetnicima, boemima, grizetama i njihovim ljubavima.
Libreto je nastao prema romanu i drami francuskog pisca Henryja Murgera
pod naslovom Prizori iz boemskog života, a napisali su ga Luigi Illica i
Giuseppe Giacosa. Puccini, majstor orkestracije, virtuoznosti i oslikavanja
ljudskih osjećaja, različitom je glazbom opisao dvije velike operne ljubavi:
nježne, postojane i tragične ljubavi pjesnika Rodolfa i kitničarke Mimì, i
strastvenu i burnu ljubav slikara Marcella i Mussette. Na početku pratimo
mlade umjetnike na rubu gladovanja, koji kreću prema kavani, no slučajan
susret s nježnom susjedom zaustavlja jednoga od njih i tako počinje niz
događanja koja će tragično završiti. Nakon neuspjeha na praizvedbi, ova
je Puccinijeva opera svakom novom izvedbom postizala sve veći uspjeh
i osvajala sve veći broj obožavatelja, a danas je nezaobilazno i omiljeno
djelo svake operne kuće. Uz poznate arije i duete Rodolfa i Mimì u kojima
jedno drugom pričaju svoju životnu priču ili poznatu zavodničku ariju Musette,
Puccini stvara operu prepunu mladenačke svježine i ljupkosti koja se
lomi pod teretom siromaštva i bezvremenskom patnjom mladih pariških
umjetnika i njihovih čistih, dubokih ljubavi. Operom će ravnati maestro
Pier Girogio Morandi, a redatelj je Mario Pontiggia.

Opera