Ciklus komornih koncerata KLASIKA NEDJELJOM 5

KLASIKA NEDJELJOM 5

CIKLUS KOMORNIH KONCERATA

Hrvatskoga narodnog kazališta  u Zagrebu  i Zagrebačke filharmonije

Nedjeljom u 11 sati, foyer HNK

Prosječno trajanje koncerata oko 50 minuta

18. 2. 2024.                              HNK U ZAGREBU


1. Marcel Lucien Tournier: Dva romantična preludija za violinu i harfu, op. 17 (1909.)

2. Marcel Lucien Tournier: Šetnja u jesen za violinu i harfu (1912.)

Barbara Polšek Sokolović, violina
Hana Paraušić, harfa

 3. Johannes Brahms: Trio za hornu, violinu i glasovir u Es-duru, op. 40 (1865.)
I. Andante
II. Scherzo, Allegro
III. Adagio mesto
IV. Finale, Allegro con brio

Antonio Pirrotta, horna
Mojca Ramušćak, violina
Parvaz Salimov, glasovir

4. Dora Pejačević: Vier lieder (Četiri pjesme), op. 30 (1911.)
I. Ein Schrei (Krik)
II. Wie ein Rausch (Ljubavni zanos)
III. Ich glaub', lieber Schatz (Vjerujem, dragi)
IV. Tramuglück (San o sreći)

Ivana Lazar, sopran
Darijan Ivezić, glasovir

5. Walter Rabl: Kvartet za klarinet, violinu, violončelo i glasovir u Es-duru, op. 1 (1896.)
I. Allegro moderato
II. Adagio molto
III. Andantino un poco mosso
IV. Allegro con brio

Bogdan Bikicki, klarinet
Ivan Jakšeković, violina
Tonko Marković, violončelo
Darijan Ivezić, glasovir 

Peti koncert ciklusa Klasika nedjeljom donosi publici komorne skladbe iz razdoblja romantizma, a nedjeljno će jutro u Foajeu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu obilježiti izražajne, bogate i domišljate melodije u izvedbi članova Orkestra Opere HNK.

Koncert otvaraju dvije skladbe za violinu i harfu francuskog autora Marcela Luciena Tourniera, koji je pregršt svojih solističkih i komornih djela posvetio upravo harfi. Dva romantična preludija, op. 17 iŠetnja u jesen, Tournierove skladbe za violinu i harfu nastale 1909. i 1912. godine, odlikuju se lirskom ljepotom i elegancijom te evociraju slike prirode, baš kao i četverostavačni Trio za hornu, violinu i klavir u Es-duru, op. 40 Johannesa Brahmsa. Godine 1865. Brahms je osmislio glavnu temu ove skladbe šećući šumovitim krajolikom iznad Baden-Badena, a namijenio ju je prirodnom rogu. Krajolik je nit koja se provlači kroz cijeli romantizam, a istražuje ga i Dora Pejačević. Za svoj ciklus Četiri pjesme, op. 30 iz 1911. godine Pejačević je posegnula za stihovima njemačke pjesnikinje Anne Ritter o prirodi, čežnji, zanosu i ljubavi. Nedjeljnu šetnju prirodom zatvara živahni Kvartet za klarinet, violinu, violončelo i klavir u Es-duru, op. 1 iz 1896. godine, austrijskoga skladatelja Waltera Rabla s kojim će se mnogi ove nedjelje prvi put susresti.

Od Tournierovih pjevnih preludija do Rablovog razigranog kvarteta, peti koncert ciklusa Klasika nedjeljom publiku će u nedjeljno jutro provesti kroz pravu malu glazbenu avanturu.