Aram Hačaturjan - Jiří Bubeníček SPARTAK 140 min

SPARTAK

Kreativni tim

Dirigenti

Mikhail Sinkevich / Vjekoslav Babić

Koreograf i autor glazbene strukture

Jiří Bubeníček

Dramaturgija i režija

Jiří Bubeníček / Nadina Bubeníček Cojocaru

Libreto

Jiří Bubeníček / Nadina Bubeníček Cojocaru

Scenograf

Dario Gessati

Kostimografkinja i asistentica koreografa

Nadina Bubeníček Cojocaru

Oblikovatelji svjetla

Deni Šesnić / Jiří Bubeníček

Video projekcije

Fanni Hajnal-Tutek

Asistent dirigenta

Vjekoslav Babić

Asistentica scenografa

Eleonora Ticca

Asistentica kostimografkinje

Ana Trišler

Baletni majstori

Milka Bartolović, Pavla Pećušak, Andrej Barbanov

Izrada kostimske rekvizite

Manuela Brcko

Izrada oglavlja

Martina Gajšak

Ansambl predstave

GLADIJATORI:

SPARTAK

Takuya Sumitomo / Kornel Palinko

OENOMAUS

Taiguara Goulart / Adam Harris

ARTORIKS

Yuho Yoshioka / Simon Yoshida

MIRZA

Atina Tanović / Saya Ikegami / Lucija Radić Palinko

GLADIJATORI

Justin Mihai Popa, Mario Diligente, Takahiro Tamagawa, Giovanni Messeri, Arnau Velazquez Rodriguez, Andrea Podda / Ossian Montemartillo, Mario Charlo Sobrino, Seth Bromley Clark, Raphael John Trioli, Mattia Baccon

RIMLJANI:

VALERIJA

Natalia Kosovac / Miruna Miciu / Anamarija Marković

EUTIBID

Rieka Suzuki / Mutsumi Matsuhisa

MESSALA

Pavel Savin / Justin Mihai Popa

MARKO LICINIJE KRAS

Guilherme Gameiro Alves / Simon Yoshida

METROBIUS

Mattia Baccon / Takahiro Tamagawa / Justin Mihai Popa / Raphael John Trioli / Andrea Podda / Seth Bromley Clark

SULA

Domagoj Vrbljanin / Azamat Nabiullin

KATILINA

Dan Rus

3 RIMLJANKE

Mutsumi Matsuhisa, Saya Ikegami, Anamarija Marković / Hinako Shinzaki, Helena Troha, Dora Kovač, Valentina Štrok

AKROBATI NA SATURNALIJAMA

Hinako Shinzaki, Mutsumi Matsuhisa, Anamarija, Marković, Taiguara Goulart, Vid Vugrinec, Yuho Yoshioka / Saya Ikegami, Dora Kovač, Diana Montes Mota, Justin Mihai Popa, Seth Bromley Clark, Simon Yoshida, Takahiro Tamagawa, Andrea Podda, Giovanni Messeri, Adam Harris

FAUN

Mario Diligente / Raphael John Trioli / Giovanni Messeri

HARFISTICA

Lucija Radić Palinko / Lada Rora / Agnese Stancanelli / Leda Šeparović

GLUMAC NA LUPERKALIJAMA

Vid Vugrinec / Seth Bromley Clark / Justin Mihai Popa / Mattia Baccon

POSTUMIJA

Nela Čorko / Dora Soldo

BIJELI KONJ

Ozana Mirković Blokar / Lada Rora / Elizabeth Maria Anderson / Agnese Stancanelli

ROBOVLASNIK

Ovidiu Muscalu / Azamat Nabiullin

LUTACIJE MONOCULA

Tihana Trupeljak Bujanić / Daria Brdovnik

ANSAMBL:

12 DUHOVA SMRTI

Dora Blaić, Saya Ikegamy, Ozana Mirković Blokar, Lucija Radić Palinko, Cristiana Rotolo, Valentina Štrok, Helena Troha, Arnau Velazquez Rodriguez, Vid Vugrinec, Seth Bromley Clark, Giovanni Messeri, Raphael John Trioli, Saya Ikegami, Takahiro Tamagawa / Lada Rora, Makeely Georgia Foster, Agnese Stancanelli, Mattia Baccon, Elizabeth Maria Anderson, Mario Charlo Sobrino, Anna Letizia Joly, Andrea Podda, Diana Montes Mota, Paulina Žanetić

ROBINJE U TAVERNI

Dora Blaić, Dora Kovač, Mutsumi Matsuhisa, Lada Rora, Helena Troha / Ozana Mirković Blokar, Rizumu Tanaka, Marta Sironić, Anna Letizia Joly, Makeely Georgia Foster, Elizabeth Maria Anderson, Agnese Stancanelli, Paulina Žanetić

3 NIMFE

Dora Kovač, Valentina Štrok, Helena Troha / Dora Blaić, Ozana Mirković Blokar, Cristiana Rotolo, Diana Montes Mota, Anna Letizia Joly

SENAT

Ovidiu Muscalu, Samuele Berbenni, Dan Rus, Seth Bromley Clark / Raphael John Trioli, Azamat Nabiullin, Andrea Podda

PLEBEJCI U TAVERNI

Saya Ikegami, Lucija Radić Palinko, Cristiana Rotolo, Valentina Štrok, Maja Šehić, Mario Diligente, Vid Vugrinec / Ozana Mirković Blokar, Lada Rora, Diana Montes Mota, Anna Letizia Joly, Agnese Stancanelli, Leda Šeparović, Daria Brdovnik, Ivančica Alajbeg, Dunja Zoričić, Giovanni Messeri, Raphael John Trioli, Andrea Podda, Seth Bromley Clark

ROBOVI

Dora Blaić, Saya Ikegami, Dora Kovač, Mutsumi Matsuhisa, Ozana Mirković Blokar, Lada Rora, Cristiana Rotolo, Valentina Štrok, Helena Troha, Dunja Zoričić, Daria Brdovnik, Ivančica Alajbeg, Maja Šehić, Paulina Žanetić, Domagoj Vrbljanin, Azamat Nabiullin, Samuele Berbenni, Raphael John Trioli / Marta Sironić, Hinako Shinzaki, Elizabeth Maria Anderson, Anna Letizia Joly, Makeely Georgia Foster, Agnese Stancanelli, Rizumu Tanaka, Diana Montes Mota, Paulina Žanetić, Lucija Radić Palinko

PAROVI U LUPERKALIJAMA

Mutsumi Matsuhisa, Saya Ikegami, Dora Kovač, Hinako Shinzaki, Helena Troha, Valentina Štrok, Samuele Berbenni, Dan Rus, Arnau Velazquez, Rodriguez, Seth Bromley Clark, Pavel Savin, Vid Vugrinec / Cristiana Rotolo, Ozana Mirković Blokar, Anamarija Marković, Rizumu Tanaka, Dora Blaić, Anna Letizia Joly, Diana Montes Mota, Andrea Podda, Giovanni Messeri, Raphael John Trioli, Justin Mihai Popa, Seth Bromley Clark

RIMSKA VOJSKA

Dan Rus, Raphael John Trioli, Mario Charlo Sobrino, Vid Vugrinec, Paulina Žanetić, Ossian Montemartillo, Ozana Mirković Blokar, Lada Rora, Samuele Berbenni, Seth Bromley Clark / Dunja Zoričić, Justin Mihai Popa, Ovidiu Muscalu

PLESAČI U SATURNALIJAMA

Hinako Shinzaki, Saya Ikegami, Anamarija Marković, Mutsumi Matsuhisa, Seth Bromley Clark, Dan Rus, Samuele Berbenni, Lucija Radić Palinko, Vid Vugrinec, Cristiana Rotolo, Mario Diligente, Helena Troha, Valentina Štrok, Lada Rora, Dora Kovač, Dora Blaić, Ozana Mirković Blokar / Diana Montes Mota, Anna Letizia Joly, Marta Sironić, Ovidiu Muscalu, Agnese Stancanelli, Andrea Podda, Makeely Georgia Foster, Raphael John Trioli, Leda Šeparović, Paulina Žanetić, Rizumu Tanaka

BRODOVI

Mutsumi Matsuhisa, Lucija Radić Palinko, Dora Blaić, Cristiana Rotolo, Valentina Štrok, Helena Troha, Lada Rora, Saya Ikegami, Dora Kovač, Dunja Zoričić, Daria Brdovnik / Maja Šehić, Tihana Trupeljak Bujanić, Rizumu Tanaka, Elizaneth Maria Anderson, Paulina Žanetić, Anna Letizia Joly, Diana Montes Mota, Makeely Georgia Foster, Marta Sironić, Agnese Stancanelli, Hinako Shinzaki

5 MASKI U SATURNALIJAMA

Tihana Trupeljak Bujanić, Domagoj Vrbljanin, Maja Šehić, Daria Brdovnik, Paulina Žanetić

HODAČI NA ŠTULAMA

Justin Mihai Popa, Adam Harris

STATISTI

Filip Filipović, Siniša Bosnar, Luka Žanko, Matej Mitraković

Orkestar Opere HNK u Zagrebu

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Glazbena voditeljica

Ljudmila Šumarova

Inspicijentica

Ana Vnučec

OPERNI ZBOR

Soprani

Rea Alaburić, Nadežda Jonke, Iva Juras, Maja Mejovšek, Daniela Perosa, Henrieta Zajec, zamjene: Nensi Borčić, Tamara Cipek

Alti

Graziela Bracuti, Franica Gašpardi, Lidija Madjerčić, Marija Posavec, Katarina Tomaš, Vedrana Zrnić

Premijera

27.01.2023

Aram Hačaturjan - Jiři Bubeniček

SPARTAK
Koprodukcija HNK-a u Zagrebu i riječkoga HNK-a Ivana pl. Zajca

Balet Spartak jedno je od najpoznatijih djela Arama Hačaturijana, poznatog skladatelja iz prve polovice 20. stoljeća, koji je često u svojim djelima evocirao armensku narodnu glazbu. Djelo prati pothvate Spartaka, vođe pobune robova protiv Rimljana, poznate kao Treći robovski ili Gladijatorski rat ili prema Plutarhu Spartakov rat, koji je bio posljednji u nizu nepovezanih i neuspješnih robovskih pobuna protiv Rimske Republike. Ovaj posljednji Spartakov ustanak jedini je izravno zaprijetio srcu Republike, ali baletna priča uzima znatnu slobodu u prenošenju povijesnih zapisa. Hačaturjan je skladao Spartaka 1954. godine, a iste je godine za to djelo nagrađen Lenjinovom nagradom. Praizvedba je bila u Kazalištu Kirov u Lenjingradu (danas Marijinsko kazalište u Sankt Peterburgu) 1956., u nekonvencionalnoj koreografiji Leonida Jakobsona, koja je prekršila sve kanone klasičnoga baleta i ostala na repertoaru niz godina. Zatim je djelo postavljeno dva puta u Baletu moskovskoga Boljšoj teatra; 1958. u koreografiji Igora Moisejeva i 1968. u koreografiji Jurija Grigoroviča, a tek je ova produkcija donijela baletu najveću popularnost. U zagrebačkome Baletu Spartak nikada nije izvođen kao cjelovito baletno djelo te će ova koreografija Jiřija Bubeničeka, čiji balet Metropolis pamtimo iz 2018. biti prvo cjelovito uprizorenje ovoga baletnog djela na našoj pozornici.

Balet