Aram Hačaturjan - Jiří Bubeníček SPARTAK 140 min

SPARTAK

Kreativni tim

Dirigent

VALENTIN EGEL

Koreograf i autor glazbene strukture

JIŘÍ BUBENÍČEK

Dramaturgija i režija

JIŘÍ BUBENÍČEK / NADINA BUNENÍČEK COJOCARU

Libreto

JIŘÍ BUBENÍČEK / NADINA BUBENÍČEK COJOCARU

Scenograf

DARIO GESSATI

Kostimografkinja i asistentica koreografa

NADINA BUBENÍČEK COJOCARU

Oblikovatelji svjetla

DENI ŠESNIĆ / JIRI BUBENÍČEK

Video projekcije

FANNI HAJNAL-TUTEK

Asistent dirigenta

VJEKOSLAV BABIĆ

Asistentica scenografa

ELEONORA TICCA

Asistentica kostimografkinje

ANA TRIŠLER

Baletni majstori

Izrada kostimske rekvizite

MANUELA BRCKO

Izrada oglavlja

MARTINA GAJŠAK

Ansambl predstave

GLADIJATORI

SPARTAK

OENOMAUS

ARTORIKS

MIRZA

GLADIJATORI

Drew Jackson, Mario Diligente, Simon Yoshida, Adam Harris, Arnau Velasquez, Balint Raucher/ Kornel Palinko

RIMLJANI

VALERIJA

EUTIBID

MESSALA

MARKO LICINIJE KRAS

METROBIUS

Raffaele Diligente / Taiguara Goulart / Drew Jackson

SULA

KATILINA

3 RIMLJANKE

Asuka Maruo, Saya Ikegami, Anamarija Marković / Rieka Suzuki, Mutsumi Matsuhisa

AKROBATI NA SATURNALIJAMA

Asuka Maruo, Anamarija Marković, Mutsumi Matsuhisa, Vid Vugrinec, Yuho Yoshioka, Taiguara Goulart / Rieka Suzuki

FAUN

HARFISTICA

GLUMAC NA LUPERKALIJAMA

POSTUMIJA

Nela Čorko Dora Soldo

BIJELI KONJ

Ozana Mirković Blokar / Lada Rora

ROBOVLASNIK

LUTACIJE MONOCULA

ANSAMBL

12 DUHOVA SMRTI

Ozana Mirković, Vid Vugrinec, Lucija Radić, Balint Rauscher, Cristiana Rotolo, Adam Harris, Valentina Štrok, Arnau Velasquez, Helena Troha, Simon Yoshida, Saya Ikegami, Dan Rus / Pavel Savin, Dora Kovač, Dora Blaić, Lada Rora

ROBINJE U TAVERNI

Dora Kovač, Helena Troha, Mutsumi Matsuhisa, Dora Blaić, Lada Rora / Ozana Mirković

3 NIMFE

Valentina Štrok, Helena Troha, Dora Kovač/ Cristiana Rotolo, Dora Blaić Ozana Mirković

SENAT

Kornel Palinko, George Stanciu, Dan Rus, Hyuma Gokan/ Siniša Bosnar Ovidiu Muscalu

PLEBEJCI U TAVERNI

Mario Diligente, Cristiana Rotolo, Vid Vugrinec, Saya Ikegami, Sanda Miš, Tatjana Andročec, Cristiana Rotolo, Valentina Štrok, Vid Vugrinec, Lucija Radić / Drew Jackson, Hyuma Gokan, Valetnina Štrok, Ozana Mirković

ROBOVI

Saya Ikegami, Mutsumi Matsuhisa, Ozana Mirković, Helena Troha, Dora Blaić, Cristiana Rotolo, Valentina Štrok, Dora Kovač, Lada Rora, Danijela Zobunđija, Tanja Andročec, Danijela Batur, Sanda Miš, Dunja Zoričić, Domagoj Vrbljanin, Filip Filipović, Siniša Bosnar, Andrija Palada / Anamarija Marković, Lucija Radić

PAROVI U LUPERKALIJAMA

Mutsumi Matsuhisa, Saya Ikegami, Dora Kovač, Asuka Maruo, Helena Troha, Valentina Štrok, Dan Rus, George Stanciu, Arnau Velsaquez, Hyuma Gokan, Pavel Savin, Vid Vugrinec/ Ovidiu Muscalu, Drew Jackson, Cristiana Rotolo, Ozana Mirković, Anamarija Marković

RIMSKA VOJSKA

Dan Rus, Siniša Bosnar, Kornel Palinko, Vid Vugrinec, Filip Filipović, Danijela Zobunđija, Ozana Mirković, Lada Rora, Hyuma Gokan, Dunja Novković / Tihana Trupeljak Bujanić

PLESAČI U SATURNALIJAMA

Asuka Maruo, Saya Ikegami, Anamarija Marković, Mutsumi Matsuhisa, Hyuma Gokan, Dan Rus, George Stanciu, Lucija Radić, Vid Vugrinec,Cristiana Rotolo, Mario Diligente, Helena Troha, Valentina Štrok, Lada Rora, Dora Kovač, Dora Blaić, Ozana Mirković, Kornel Palinko

BRODOVI

Dunja Zoričić, Danijela Batur, Mutsumi Matsuhisa, Cristiana Rotolo, Helena Troha, Valentina Štrok, Dora Kovač, Dora Blaić, Saya Ikegami, Lucija Radić, Lada Rora / Tihanu Bujanić Trupeljak

5 MASKI U SATURNALIJAMA

Danijela Zobunđija, Domagoj Vrbljanin, Dunja Novković, Danijela Batur, Tanja Andročec / Tihana Bujanić Trupeljak

HODAČI NA ŠTULAMA

Adam Harris, Kornel Palinko

STATISTI

Bartol Bezjak , Andrej Drenski, Ante Dujmović , Tin Markovčić, Karlo Žganec

Orkestar Opere HNK u Zagrebu

Koncertne majstorice

Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Glazbena voditeljica

Ljudmila Šumarova

Inspicijentica

OPERNI ZBOR

Soprani

Marijana Cirkveni / Kristina Anđelka Đopar / Nadežda Jonke / Iva Juras / Maja Mejovšek / Henrietta Zajec

Alti

Blaženka Babić / Graziella Bracuti / Franica Gašpardi / Marija Posavac / Naila Selimović / Katarina Tomaš

Premijera

27.01.2023

Aram Hačaturjan - Jiři Bubeniček

SPARTAK
Koprodukcija HNK-a u Zagrebu i riječkoga HNK-a Ivana pl. Zajca

Balet Spartak jedno je od najpoznatijih djela Arama Hačaturijana, poznatog skladatelja iz prve polovice 20. stoljeća, koji je često u svojim djelima evocirao armensku narodnu glazbu. Djelo prati pothvate Spartaka, vođe pobune robova protiv Rimljana, poznate kao Treći robovski ili Gladijatorski rat ili prema Plutarhu Spartakov rat, koji je bio posljednji u nizu nepovezanih i neuspješnih robovskih pobuna protiv Rimske Republike. Ovaj posljednji Spartakov ustanak jedini je izravno zaprijetio srcu Republike, ali baletna priča uzima znatnu slobodu u prenošenju povijesnih zapisa. Hačaturjan je skladao Spartaka 1954. godine, a iste je godine za to djelo nagrađen Lenjinovom nagradom. Praizvedba je bila u Kazalištu Kirov u Lenjingradu (danas Marijinsko kazalište u Sankt Peterburgu) 1956., u nekonvencionalnoj koreografiji Leonida Jakobsona, koja je prekršila sve kanone klasičnoga baleta i ostala na repertoaru niz godina. Zatim je djelo postavljeno dva puta u Baletu moskovskoga Boljšoj teatra; 1958. u koreografiji Igora Moisejeva i 1968. u koreografiji Jurija Grigoroviča, a tek je ova produkcija donijela baletu najveću popularnost. U zagrebačkome Baletu Spartak nikada nije izvođen kao cjelovito baletno djelo te će ova koreografija Jiřija Bubeničeka, čiji balet Metropolis pamtimo iz 2018. biti prvo cjelovito uprizorenje ovoga baletnog djela na našoj pozornici.

Balet