Pretplata

6.
Europska pretplata

Drama

SNG MARIBOR / Horace McCoy - Simona Hamer I konje ubijaju, zar ne?

Opera

SNG MARIBOR / Giuseppe Verdi Rigoletto

Balet

SNG MARIBOR / Carl Orff -Edward Clug Carmina Burana

Odaberi kategoriju:

Kategorije
I.
Lože

Mezanin 7-11

1. kat 7-11

II.
Parket

Red 1-6

III.
Parket

Red 7-14

Lože

Mezanin 1-6

1. kat 1-6

IV.
Balkon

Red 1-5

Lože na balkonu

5. mjesta Lože

Mezanin 1-6

1. kat 1-6

Redovna cijena

1.150,00 kn / 152,63 €

Napomena: Cijena pretplate uključuje i cijenu prijevoza autobusom