Pretplata

1.
Dramska pretplata

Odaberi kategoriju:

Kategorije
I.
Lože

Mezanin 7-11

1. kat 7-11

II.
Parket

Red 1-6

III.
Parket

Red 7-14

Lože

Mezanin 1-6

1. kat 1-6

IV.
Balkon

Red 1-5

Lože na balkonu

5. mjesta Lože

Mezanin 1-6

1. kat 1-6

Redovna cijena

84,00 €
73,50 €
63,00 €
38,00 €

Umirovljenici

39,00 €
28,00 €
Kupi pretplatu