Pretplata

1.
Dramska pretplata

Drama

Luchino Visconti - Enrico Medioli – Ivor Martinić Sumrak bogova
Gostujuća dramska predstava

Odaberi kategoriju

Kategorije
I.
Lože

Mezanin 7-11

1. kat 7-11

II.
Parket

Red 1-6

III.
Parket

Red 7-14

Lože

Mezanin 1-6

1 kat 1-6

IV.
Balkon

Red 1-5

Lože na balkonu

Redovna cijena

400,00 kn
345,00 kn
315,00 kn
250,00 kn

Umirovljenici

210,00 kn
165,00 kn