Novosti

DON GIOVANNI - Međunarodne operne audicije u HNK u Zagrebu

DON GIOVANNI - Međunarodne operne audicije u HNK u ZagrebuIz kazališta — 10. prosinca 2019.

Međunarodni Erasmus projekt u suradnji s Mozarteum-om iz Salzburga i Konzervatorijem Santa Cecilia u Rimu, podržan projektom FEDORA, Europskim društvom opernih filantropa i Kreativnim programom Europske Unije

- Međunarodne audicije u HNK u Zagrebu 27. siječnja 2020. od 14 sati za operu Don Giovanni
- Međunarodne audicije u Salzburgu u Mozarteumu 6. ožujka 2020. od 10h
- Uloge: Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio, Zerlina, Leporello, Masetto
- Program audicije: cijela uloga, osim recitativa (secchi)
- Izvedbe u HNK u Zagrebu: 22. i 24. travnja 2020.
- Radionica u HNK u Zagrebu: od 14. travnja 2020.
- Redatelj i korepetitor iz Salzburga i Rima TBA
- Glazbeno vodstvo i čembalist u HNK u Zagrebu: Maestro Marcello Mottadelli

Opera se izvodi poluscenski u dva čina, skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta, libretista Lorenza Da Pontea

PRIJAVA ZA AUDICIJU
- Zahtjev za pristupanjem audiciji (na engleskom), s osobnim podacima, opernim naslovima, životopisom, jednom fotografijom, izborom uloge u Don Giovanniju, mjestom audicije (Zagreb ili Salzburg)
- Zahtjev poslati putem e-maila na sljedeću adresu: dongiovanni.erasmus@hnk.hr
- Zadnji rok prijave u HNK u Zagrebu: 20. siječnja 2020.
- Zadnji rok prijave u Mozarteum Salzburg: 24. veljače 2020.

---------------------------------------------------------------------

International Erasmus Project in cooperation with Mozarteum of Salzburg and Conservatorio S.Cecilia in Roma, supported by FEDORA, The European Circle of Philanthropists of Opera and Ballet and Creative Europe Programme of the European Union

• International auditions in HNK Zagreb on the 27th of January 2020 from 2 pm
• International auditions in Salzburg at Mozarteum on the 6th of March 2020 from 10 am
• Roles: Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio, Zerlina, Leporello, Masetto
• Audition Program: whole role excluded the recitativi secchi
Performances at HNK Zagreb: 22nd and 24th of April 2020
• Workshop at HNK Zagreb: From the 14th of April 2020.
• Stage director and korrepetitor from Salzburg and Rome TBA
• Musical director and cembalist at HNK Zagreb: Maestro Marcello Mottadelli

Opera in semi scenical version in two acts, by Wolfgang Amadeus Mozart, libretto by Lorenzo Da Ponte

APPLICATION FOR AUDITION
• Request for audition (in English) with personal data, title studies, cv in english, 1 picture, choosen role of the opera Don Giovanni, location of the audition (Zagreb or Salzburg)
• Send via email at the following address: dongiovanni.erasmus@hnk.hr
• Deadline at HNK Zagreb: 20th of January
• Deadline at Mozarteum Salzburg 24th of February

Pročitaj i…

Prijavite se na HNK newsletter.