Nikša Radovanović

Nikša Radovanović

tenor, velike i srednje uloge

Nikša Radovanović rođen je 22. kolovoza 1972. u Dubrovniku. Nakon školovanja u rodnom gradu, studirao je pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu profesorice Ljiljane Molnar-Talajić i diplomirao 1998. u razredu profesorice Nade Puttar-Gold. Usavršavao se kod profesora Pavela Kamasa. Od 2001. godine solist je Opere HNK u Zagrebu

Uloge u HNK u Zagrebu

Pouzdanik kneza Golicina – Hovanščina Modesta Petroviča Musorgskog, d. Vladimir Kranjčević, r. Georgij Paro, 2.12.1999.;
Pisar – Hovanščina Modesta Petroviča Musorgskog, d. Vladimir Kranjčević, r. Georgij Paro, 4.12.1999.;
Abdallo – Nabucco Giuseppea Verdija, d. Miro Belamarić, r. Petar Selem, 3.3.2000.;
Pedrillo – Otmica iz saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta, d. Vladimir Kranjčević, r. Georgij Paro, 31.3.2000.;
Benjamin Franklin Pinkerton – Madame Butterfly Giacoma Puccinija, d. Zoran Juranić, r. i sc. pok. Dora Ruždjak-Podolski, 15.6.2000.;
Alfredo Germont – Traviata Giuseppea Verdija, d. Tomislav Fačini, r. Dora Ruždjak-Podolski, 20.2.2001.;
Rinuccio – Gianni Schicchi Giacoma Puccinija, d. Tomislav Fačini, r. Stephanie Jamnicky, 20.10.2001.;
Grigorij – Boris Godunov Modesta Petroviča Musorgskog, d. Vladimir Kranjčević, r. Georgij Paro, 4.3.2002.;
Tinca – Plašt Giacoma Puccinija, d. Tomislav Fačini, r. Stephanie Jamnicky, 28.5.2002.;
Rodolfo – La Bohème Giacoma Puccinija, d. Miroslav Homen, r. Nenad Turkalj, 28.11.2002.;
Aleksej – Lizinka Ivana pl. Zajca, d. Saša Britvić, r. Petar Vujačić, 14.2.2003.;
Arbace – Idomeneo Wolfganga Amadeusa Mozarta, d. Nikša Bareza, r. Herbert Kapplmüller i Lisa Stumpfögger, 2.4.2003.;
Wilhelm – Kazališne zgode i nezgode Gaetana Donizettija, d. Berislav Šipuš, r. Caterina Panti Liberovici, 14.7.2003.;
Init – Oceana Antonija Smareglije, d. Zoran Juranić, r., sc. i kost. Gabbris Ferrari, 25.11.2003.;
Menenije Agripa – Koriolan Stjepana Šuleka, d. Pavle Dešpalj, r. Zoran Juranić, 30.9. 2004.;
Pastir – Tristan i Izolda Richarda Wagnera, d. Mladen Tarbuk, r.Jochen Zoerner Erb, 13.2.2005.;
Vojvoda od Mantove – Rigoletto Giuseppea Verdija, d. Zoran Juranić, r. Krešimir Dolenčić, 20.3.2005.;
Ismaele – Nabucco Giuseppea Verdija, d. Zoran Juranić, r. Petar Selem, 27.5.2005.;
Gabriele Adorno – Simon Boccanegra Giuseppea Verdija, d. Robert Homen, r. Petar Selem, 3.12.2005.;
Juranić – Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl.Zajca, d. Josip Šego, r. Krešimir Dolenčić, 19.5.2006.;
Riccardo, grof od Warwicka – Krabuljni ples Giuseppea Verdija, d. Ivo Lipanović, r. Plamen Kartaloff, 7.2.2007.
Petar Njegovan – Mirjana Josipa Mandića, d. Nikša Bareza, r. Petar Selem, 30.4.2008.,
Pang – – Turandot Giacoma Puccinija (konc.izvedba), d. Gianluca Marcianó, 27.9.2008.;
Rodolfo – La Bohème Giacoma Puccinija, d. Josip Šego, r. i sc. Arnaud Bernard, 19.12.2009.
Ero (Mićo) – Ero s onoga svijeta Jakova Gotovca, d. Robert Homen, r. Krešimir Dolenčić, 2.5.2011.
Laert – Hamlet Ambroisea Thomasa, d. Nervé Niquet, r. Michiel Dijkema, 2.11.2011.
Grof Almaviva – Seviljski brijač Gioachina Rossinija, d. Josip Šego, r. Krešimir Dolenčić, 28.2.2014.
Janko – Prodana nevjesta Bedřicha Smetane, d. Nikša Bareza, r. Ozren Prohić 24.5.2014.
Thibault – Sicilijanske večernje Giuseppe Verdi, dir. Nikša Bareza, red. Janusz Kica, 24. 10. 2015.
Don Basilio – Figarov pir Wolfgang Amadeus Mozart, dir. Natalie Murray Beale, red. Mauricio García Lozano, 6. 2. 2016.
Župnik – Adel i Mara Josip Hatze, dir. Nikša Bareza, red. Ozren Prohić, 2. 11. 2017.
Bertram – Žena s jezera Gioachino Rossini. Dir. George Petrou, red. Max Emanuel Cenčić, 12. 4. 2019.
Gobin - Lastavica Giacomo Puccini, dir. Lorenzo Passerini / Matija Fortuna, red. Hugo de Ana, 21.10. 2021.
Giuseppe – Traviata Giuseppe Verdi Dir. Srba Dinić, Red.Hugo de Ana , 21.4.2022.

Uloge izvan HNK u Zagrebu

Uloge na drugim pozornicama:
Produkcije Muzičke akademije Zagreb:
Janko – Prodana nevjesta Bedřicha Smetane,
Bepino – Rita Gaetana Donizettija, d. Antun Petrušić

HNK Osijek:
Elvino – Mjesečarka Vincenza Bellinija, d. Zoran Juranić;
Ero – Ero s onoga svijeta Jakova Gotovca, d. Mladen Tutavac, r. Ivica Krajač;
Dživo – Stanac Jakova Gotovca, d. Petar Ošanjicki, r. Joško Juvančić

HNK Ivana pl.Zajca Rijeka:
Enzo – Gioconda Ruggera Leoncavalla, d. Nada Matošević;

KD Vatroslava Lisinskog:
Vukosav – Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog, d. Pavle Dešpalj;

Narodno pozorište Sarajevo:
Rodolfo – La Bohème Giacoma Puccinija, d. Miroslav Homen,
Vojvoda od Mantove – Rigoletto, d. Robert Homen

Još za vrijeme studija nastupio je na brojnim glazbenim priredbama i koncertima. Danas djeluje i kao koncertantni pjevač i nastupa s mnogim ansamblima – Simfonijskim puhačkim orkestrom HV-a, Zagrebačkom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom HRT-a, Mostarskim simfonijskim orkestrom, Filhamonijom iz Pečuha, Budimpeštanskom filharmonijom, Sarajevskom filharmonijom.

Vidi cijeli ansambl