Kontakt

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Trg Republike Hrvatske 15
10000 Zagreb

e-pošta telefon telefax
Centrala (01) 4888 488
Blagajna blagajna@hnk.hr (01) 4888 415
Služba marketinga i prodaje (01) 4888-413
aleksandra.marketing@hnk.hr (01) 4888-414
vanja.marketing@hnk.hr (01) 4888-401
  domagoj.marketing@hnk.hr (01) 4888-412
kraljevic.marketing@hnk.hr (01) 4888-419
Odnosi s javnošću pr@hnk.hr
Ured intendantice uredintendantice@hnk.hr (01) 4888 402
Drama drama@hnk.hr (01) 4888 432 (01) 4888 433
Opera opera@hnk.hr (01) 4888 422 (01) 4888 423
Balet balet@hnk.hr (01) 4888 442 (01) 4888 441
Tehnika tehnika@hnk.hr (01) 4888 502 (01) 4888 505