HNKPristup informacijama

Korisnik prava na pristup informacijama sve podatke koji su objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti. Za ostale podatke potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama i i dostaviti ga na adresu e-pošte službenika za informiranje ili poštansk s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”:

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 15
10000 Zagreb

Službenik za informiranje:
Iva Stilinović Grahovac

pr@hnk.hr

Dokumenti

Prijavite se na HNK newsletter.