HNKPristup informacijama

Korisnik prava na pristup informacijama sve podatke koji su objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti. Za ostale podatke potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama i i dostaviti ga na adresu e-pošte službenika za informiranje ili poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Kazališta, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”:

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 15
10000 Zagreb

Službenik za informiranje:
Kristijana Federbar Bućan
pr@hnk.hr

Dokumenti

Pretplatite se na HNK newsletter.