Slavoj Žižek Antigona

Redateljica: Angela Richter

Jedan od najvažnijih mislilaca današnjice Slavoj Žižek obradio je kanonsko djelo svjetske literature Sofoklovu  Antigonu. U ovoj interpretaciji Antigona postaje etičko-politički tekst u stilu Brechtovih didaktičkih komada. Kao u filmskom scenariju, Žižek nudi tri moguća kraja tragedije, ostavljajući gledateljima slobodu u donošenju odluke o sudbini suvremene Antigone.  Predstava se bavi funkcioniranjem Europe kao sustava i otvara pogled na ekonomsku i izbjegličku krizu, Brexit, politiku stezanja remena, na zaoštravanje graničnih režima, podizanje ograda i izolaciju. To je pogled na svijet u kojemu postoji prijetnja od raspada Europe. Ako se Slavoj Žižek bavi pitanjem Kakva bi, i koja, Antigona mogla pravedno  i objektivno prosuditi te uvjetovanosti našega vremena?, uprizorenje njemačke redateljice Angele Richter želi potaknuti na razmišljanje o tome na koji način bi bilo moguće ponovno buđenje političkoga glasa u Europi krize i prevrata.  

Drama