Dubravka Vrgoč

Dubravka Vrgoč

Dubravka Vrgoč je diplomirala dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti i magistrirala na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Radila kao kazališna kritičarka i urednica kulture u „Vjesniku“, te pisala za časopise za kulturu u zemlji i inozemstvu. Bila je Fulbrightova stipendinstica na City University New York i New York University. Osnivačica je i umjetnička ravnateljica Festivala svjetskoga kazališta od godine 2003. Od 2004. do 2014. godine bila je ravnateljica Zagrebačkoga kazališta mladih. U tom razdoblju Zagrebačko kazalište mladih ostvarilo je dvadesetak međunarodnih i domaćih koprodukcija te mnogobrojna gostovanja na uglednim međunarodnim festivalima te europskim i svjetskim kazališnim kućama. Bila je u tri mandata predsjednica Europske kazališne konvencije. Dobila je Nagradu grada Zagreba za iznimno međunarodno predstavljanje hrvatskoga kazališta i odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi i njezino promicanje  u Republici Hrvatskoj i diljem svijeta. Časopis Žena proglasio ju je 2013. Ženom godine zbog izvanredne  međunarodne prezentacije hrvatskoga kazališta u svijetu.

Od 2014. godine intendantica je Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.