Tauras Čižaš

Tauras Čižaš je diplomirao na litavskoj Muzičkoj akademiji 1985., a zatim je 2002. stekao diplomu Villar instituta za umjetnički menadžment Kennedy centra za izvedbene umjetnosti. Djeluje kao slobodni filmski i kazališni glumac te menadžer i asistent umjetničkog ravnatelja Kazališta Meno Fortas. Od 1983. bio je angažiran kao glumac u Litavskome dramskom kazalištu u Kaunasu i u Nacionalnome dramskom kazalištu u Vilniusu, od 1995. je bio tehnički ravnatelj Litavskoga međunarodnog kazališnog festivala LIfE, a od 1999. izvršni ravnatelj istog festivala te producent glavnih milenijskih događanja u programu Vilnius 2000. Bio je umjetnički voditelj 65. i 66. sezone klasičnih predstava u Teatro Olimpico u Vicenzi. Od 2002. se bavi i pedagoškim radom; bio je predavač izvedbenoga umjetničkog i kazališnog menadžmenta na Litavskoj glazbenoj i kazališnoj akademiji, član skupine koja je pripremala obrazovne standarde za kulturne menadžere, a od 2015. predaje kazališnu dikciju. Godinama surađuje na mnogim Nekrošiusovim predstavama te bira 130 glazbene predloške za predstave, adaptira tekstove i asistira redatelju.

Rad na predstavi Čehovljeva Ivanova u režiji Eimuntasa Nekrošiusa prvo je njegovo gostovanje u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu.