Balet

Promocija plesača Baleta HNK u Zagrebu

Osam plesača zagrebačkoga Baleta promovirano je u nove, više statuse. Sojim sudjelovanjima u većini premijernih i repertoarnih predstava zagrebačkoga Baleta iskazali su se u najzahtjevnijim zadacima koje su pred njih stavljale različite koreografije.

Natalia Horsnell, Iva Vitić Gameiro, Rieka Suzuki, Guilherme Gameiro Alves i Andrea Schifano promovirani su u status prvaka Baleta, a do sada su bili solisti Baleta – velike i srednje uloge.

Simon Yoshida promoviran je u status solista Baleta – velike i srednje uloge, iz dosadašnjega statusa solista Baleta – srednje uloge.

Lucija Radić i Atina Tanović, dosadašnje članice baletnoga ansamba promovirane su u status solistica Baleta – srednje uloge.