Iz Kazališta

Preminuo Mladen Škiljan

U Zagrebu je u 93. godini preminuo Mladen Škiljan, poznati hrvatski redatelj, dramaturg, prevoditelj i jedan od najvećih intelektualaca suvremenog hrvatskog glumišta. Mladen Škiljan rodio se u Zagrebu 24. prosinca 1921. te diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1940. bio je član Družine mladih čiji je nastanak inicirao Vlado  Habunek. Kao urednik, dramaturg i redatelj na Radio Zagrebu Škiljan je radio od 1947. do 1949. afirmiravši mnoge suvremene hrvatske dramske tekstove. Umjetnički direktor Jadran filma bio je od 1949. do 1951., a zatim je počeo djelovati u kazalištu, prvo kao asistent i koredatelj Branka Gavelle u predstavi Agamemnon Eshila u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. U Drami zagrebačkog HNK ostaje do osnutka Zagrebačkog dramskog kazališta (danas GDK Gavella), gdje je kao redatelj realizirao mnoge kazališne predstave do 1966. godine. Zatim se ponovno vraća u Hrvatsko narodno kazalište, gdje, između ostalog, od 1970. do 1974. obnaša dužnost intendanta. Realizirao je mnoge predstave u matičnom kazalištu do 1987. kada odlazi u mirovinu. Predavao je  na Akademiji dramske umjetnosti, pisao članke o poetskom teatru i kazališnoj organizaciji u stručnim periodikama, iznimno puno prevodio drame sa starogrčkog i francuskog (Aristofan, Moliére). Svojim predanim radom i angažmanom zadužio je generacije redatelja, glumaca, scenografa, kostimografa, dramaturga, koji svoju svestranost i širenje umjetničkih horizonata mogu uvelike zahvaliti i njemu, kao pedagogu koji se svesrdno zalagao za napredak mladih.

Režirao je velik broj predstava od kojih svakako treba izdvojiti  Lisistratu Aristofana 1953., Divni dani Samuela Becketta 1965., Ranjena ptica Marijana Matkovića 1966.,  Građanin plemić Jean-Baptiste Poquelin Molièrea – Jeana-Baptiste Lullyja  1966., Dundo Maroje Marina Držića 1967., Balade Petrice Kerempuha Miroslava Krleže u vlastitoj scenskoj adaptaciji 1969., Golgota Miroslava Krleže 1977., HamletWilliama Shakespearea 1979., Vesele žene winsdorske Williama Shakespearea 1982., Zapisi iz podzemlja Fjodora Mihajloviča Dostojevskog 1982., Pazikuća Harolda Pintera 1984., Divlja patka Henrika Ibsena 1987.

Za iznimno djelovanje na području kulturnog života zemlje dobio je 1988. godine Nagradu Vladimir Nazor za  životno djelo.
Ispraćaj preminulog Mladena Škiljana održat će se u krugu obitelji.