Drama

Josip Kosor

Žena

U jednoj kavani u Dalmaciji dvojica se muškaraca nadmeću za kartaškim stolom, ulozi rastu, a na kraju jedan muškarac polaže novac, a drugi kao ulog daje vlastitu ženu. U majstorski ocrtanom nadmetanju te dvojice saznaje se pozadina cijelog sukoba u koji je uključena i legenda o zločinima njihovih pradjedova, iako je zapravo riječ o njihovu obračunu. U drugoj kavani, u Parizu, gradu svjetlosti, nije posrijedi samo borba za lijepu ženu, nego je to i sukob Europe i Amerike, odnosno sraz materijalizma i idealizma. Žena na kraju sama odluči pripasti Amerikancu kako bi izvukla siromašne umjetnike iz neugodne situacije, koji su optuženi za krađu.
U dva dramska teksta, Ženi i U café du Dôme, objedinjenim pod naslovom Žena Kosor istančano psihološki nijansira svoje likove, no ne bježi ni od svijeta oko sebe najavljujući buduće ratove i bolesti čovječanstva. Pitanja koja autor postavlja nose u sebi neke od dilema današnjeg vremena, a kompromis kao uvjet života također je podvrgnut preispitivanju. Predstava je prepuna začudnih elemenata, od scenografije do kostima i glazbe, a glumačke kreacije izazvale su veliko odobravanje i kritike i publike.

Magellijev rad s ansamblom donosi pred nas posve nove dosege i kvalitete doslovce svih okupljenih glumačkih umjetnika. —Novi list

Magellijev poučak o tome koliko je Kosor i danas suvremen autor. —Večernji list

Predstava visoke umjetničke razine i velike energije. —Jutarnji list

Prema dramama J. Kosora: Žena i U Café du Dôme
Redatelj: Paolo Magelli
Dramaturginja: Željka Udovičić Pleština
Skladatelj: Arturo Annecchino
Scenografi: Numen i Ivana Jonke
Kostimograf: Leo Kulaš
Oblikovatelji svjetla: Aleksandar Čavlek, Sven Jonke i Paolo Magelli
Asistenti redatelja: Lovro Krsnik i Žad Novak
Asistent skladatelja: Ivan Colarić
Asistentica kostimografa: Anamarija Filipović Srhoj

Premijera 4. ožujka 2016.


Povezano


Galerija

Ansambl predstave

I. DIO – ŽENA

OSOBE:

NEBOGIĆ – Livio Badurina
LIMUNKA – Lana Barić
UDARIĆ – Nikša Kušelj
OSTRVIĆ – Milan Pleština
ŽATINIĆ – Goran Grgić
PATRON – Zijad Gračić
KONOBAR – Ivan Vukelić (26.4. Kristijan Potočki)
LISTONOŠE – Ivan Colarić, Silvio Mumelaš
AGNEZA – Petra Svrtan
ELZA – Iva Mihalić
INDIRA – Jelena Perčin
DESANKA – Ana Begić
MARIJA – Dora Lipovčan

II. DIO – U CAFÉ DU DOME

OSOBE:

DAMA – Lana Barić
AMERIKANAC – Goran Grgić
PATRON – Zijad Gračić
KONOBAR – Ivan Vukelić (26.4. Kristijan Potočki)

UMJETNICI:

MARCEL – Milan Pleština
EMANUEL – Livio Badurina
ŽAN – Nikša Kušelj
ŽAK – Silvio Mumelaš
PIJANIST CAFEA – Ivan Colarić

DAME:

ŽANETA – Iva Mihalić
SUZETA – Ana Begić
ŽORŽETA – Dora Lipovčan
ELIZA – Jelena Perčin
MARIANA – Petra Svrtan

Tekstovi pjesama maestra Annecchina: P. Magelli, L. Krsnik, Ž. Novak
Zvukovna obrada dijela glazba: Willem Miličević
Boksački trener: Marinko Petričević
Inspicijentica: Suzana Bogdan-Pavek
Šaptačica: Višnja Kiš