Christoph Willibald Gluck

Orfej i Euridika

Opera u 3 čina, 4 slike

Libreto: Ranieri de’ Calzabigi
Praizvedba: Burgtheater u Beču, 1762.

Dirigent: Nikša Bareza
Asistent dirigenta: Darijan Ivezić
Zborovođa: Luka Vukšić


Ansambl predstave

Izvedbe: 21. i 22. rujna 2017.

ORFEJ Maks Emanuel Cenčić / Dubravka Šeparović Mušović (22. rujna)

EURIDIKA Valentina Fijačko Kobić

AMOR Ivana Lazar

ORKESTAR HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Koncertni majstori: Vlatka Peljhan, Mojca Ramušćak

Umjetnički voditelj opernog studija: Darijan Ivezić

Korepetitori: Vjekoslav Babić, Helena Borović, Nina Cossetto, Silvana Čuljak

Inspicijentice: Aleksandra Ćorluka, Zrinka Petrušanec

Šaptačice: Marija Dražančić, Gordana Nikić