Balet

Kraljevi bogova

Najnovija suvremena predstava zagrebačkoga baletnog repertoara Kraljevi bogova sastoji se od dva glazbena djela, povezana koreografskim izričajem suvremenoga francuskog koreografa Pascala Touzeaua. Prvi dio je skladba Kompleksna poezija Tomislava Olivera, a za drugi dio Mehanizam sebičnoga gena Ivane Kiš. To suvremeno plesno djelo nastalo je kao koprodukcija 28. muzičkoga biennalea Zagreb i Baleta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Pascal Touzeau je u suradnji s mladim hrvatskim suvremenim skladateljima, čija se djela izvode na brojnim europskim glazbenim pozornicama, stvorio cjelovečernje suvremeno baletno djelo, u kojemu je objedinio neoklasičan baletni stil i suvremeni baletni izričaj, istražujući i stvarajući vokabular za novu generaciju baletnih umjetnika. Ne želeći pričati priče, baletno djelo je usredotočeno na vrlo složenu koreografiju kojom prenosi atmosferu, osjećaje i promišljanje u suvremenoj baletnoj formi, što u skladu s izrazitom tehničkom virtuoznošću cijeloga ansambla pruža publici posve nov doživljaj. U predstavi nastupaju solisti i gotovo cijeli ansambl.

 

Koreograf, scenograf, kostimograf, oblikovatelj svjetla: Pascal Touzeau

KOMPLEKSNA POEZIJA
Skladatelj Tomislav Oliver

MEHANIZAM SEBIČNOGA GENA
Skladateljica Ivana Kiš

Dirigent: Ivan Josip Skender
Baletni majstori:
Leonard Jakovina, Mihaela Devald Roksandić, Mateja Pučko Petković
Asistentica kostimografije:
Tihana Cizelj

Praizvedba 25. travnja 2015; KOPRODUKCIJA HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU I 28. MUZIČKOG BIENNALEA ZAGREB

 

Trajanje predstave Sat i 30 minuta. Stanka nakon 1. dijela

Povezano


Galerija

Ansambl predstave

27.2.2016

KOMPLEKSNA POEZIJA

1. slika

Ilinca Barbu Moga, Daria Brdovnik Bukvić, Tammy Higgins, Natalia Horsnell, Saya Ikegami, Olja Jovanović, Asuka Maruo, Mutsumi Matsuhisa, Barbara Novković Novak, Dunja Novković, Cristiana Rotolo, Rebbeca Smith, Rieka Suzuki, Emilija Sorić, Valentina Štrok, Atina Tanović, Iva Višak, Iva Vitić Gameiro, Dunja Zoričić, George Baldovin, Eugen Dobrescu, Tomaž Golub, Adam Harris, Duilio Ingraffia, Kristian Manev, Ovidiu Muscalu, Nabiullin Azamat, Kornel Palinko, Tomislav Petranović, Dan Rus, Andrea Schifano, George Stanciu, Takuya Sumitomo

2. slika

Tammy Higgins, Natalia Horsnell, Miruna Miciu, Dunja Novković, Cristiana Rotolo, Rieka Suzuki, Valentina Štrok, Atina Tanović, Iva Vitić Gameiro, Tomislav Petranović, George Baldovin, Eugen Dobrescu, Kristian Manev, Kornel Palinko, Andrea Schifano, George Stanciu, Takuya Sumitomo

3. slika

Natalia Horsnell, Miruna Miciu, Cristiana Rotolo, Rieka Suzuki, Iva Vitić Gameiro, Eugen Dobrescu, Andrea Schifano, Takuya Sumitomo

4. slika

Daria Brdovnik Bukvić, Tammy Higgins, Natalia Horsnell, Mutsumi Matsuhisa, Miruna Miciu, Dunja Novković, Cristiana Rotolo, Rebecca Smith, Rieka Suzuki, Atina Tanović, Iva Vitić Gameiro, George Baldovin, Eugen Dobrescu, Adam Harris, Kristian Manev, Ovidiu Muscalu, Kornel Palinko, Andrea Schifano, Takuya Sumitomo

5. slika

Ilinca Barbu Moga, Daria Brdovnik Bukvić, Tammy Higgins, Natalia Horsnell, Saya Ikegami, Olja Jovanović, Asuka Maruo, Mutsumi Matsuhisa, Miruna Miciu, Dunja Novković, Barbara Novković Novak, Cristiana Rotolo, Rebbeca Smith, Rieka Suzuk, Emilija Sorić, Valentina Štrok, Atina Tanović, Iva Višak, Iva Vitić Gameiro, Dunja Zoričić, George Baldovin, Eugen Dobrescu, Tomaž Golub, Adam Harris, Duilio Ingraffia, Kristian Manev, Ovidiu Muscalu, Azanat Nabiullin, Kornel Palinko, Dan Rus, Andrea Schifano, Takuya Sumitomo

6. slika

Iva Vitić Gameiro, Eugen Dobrescu, Miruna Miciu, Andrea Schifano, Natalia Horsnell, Takuya Sumitomo, Rieka Suzuki, Kornel Palinko

7. slika

Ilinca Barbu Moga, Daria Brdovnik Bukvić, Tammy Higgins, Natalia Horsnell, Saya Ikegami, Olja Jovanović, Asuka Maruo, Miruna Miciu, Mutsumi Matsuhisa, Barbara Novković Novak, Dunja Novković, Cristiana Rotolo, Rebbeca Smith, Rieka Suzuk, Emilija Sorić, Valentina Štrok, Atina Tanović, Iva Višak, Iva Vitić Gameiro, Dunja Zoričić, George Baldovin, Eugen Dobrescu, Tomaž Golub, Adam Harris, Duilio Ingraffia, Kristian Manev, Ovidiu Muscalu, Azamat Nabiullin, Kornel Palinko, Tomislav Petranović, Dan Rus, Andrea Schifano, George Stanciu, Takuya Sumitomo

MEHANIZAM SEBIČNOGA GENA

Kraljevi bogova: Guilherme Gameiro Alves, Andrea Schifano, Rieka Suzuki
Bogovi – govornici: Azamat Nabiullin, Tatjana Andročec, Alen Gotal
Prorok: Milka Hribar Bartolović
Kraljevi: George Baldovin, Daria Brdovnik Bukvić, Tomaž Golub, Natalia Horsnell, Asuka Mauro, Duilio Ingraffia, Olja Jovanović, Kristian Manev, Ovidiu Muscalu, Mutsumi Matsuhisa, Kornel Palinko, Valentina Štrok, Atina Tanović, Iva Vitić Gameiro