Balet

Antonio Vivaldi

Četiri godišnja doba

Koreograf: PAVEL ROTARU
Dirigent: VLADIMIR KRANJČEVIĆ
Scenografkinja: DINKA JERIČEVIĆ
Kostimografkinja: DŽENISA MEDVEDEC
Projekcije: NICOLAS DRAGAN
Autor nakita: DIANA ZELMANOVIĆ
Asistentica koreografa i baletni majstor:SPOMENKA ŠPARAMBLEK
Glazbeni korepetitori:LJUDMILA ŠUMAROVA, EVGENIJA KRAJNIK
Inspicijent: ADNAN OSMANOVIĆ 


Galerija

Ansambl predstave

PROLJEĆE

Solo par: IRENA PASARIĆ, ANDREJ IZMESTJEV, ALMIRA OSMANOVIĆ, ANDREJ IZMESTJEV, ILIR KERNI (ERVINA SULEJMANOVA, SVEBOR SEČAK) (EDINA PLIČANIĆ, DINO BAKSA, ANAMARIJA MAKSIMOVIĆ, SVEBOR SEČAK)

Djevojke: ERVINA SULEJMANOVA, EDINA PLIČANIĆ (GJULIA FERRARI, NATAŠA SEDMAKOV), NATAŠA SEDMAKOV, MARTINA FICI, DEANA GOBAC, SNJEŽANA MARASOVIĆ, BLANKA MARKOVIĆ, ILINCA BARBU-MOGU, MIHAELA DEVALD, VALENTINA KRŽIĆ, ANAMARIJA MAKSIMOVIĆ (SUZANA BAČIĆ, GIULIA FERRARI, BARBARA NOVKOVIĆ, LOVORKA PUK, BOJANA SUNTEŠIĆ, DANIJELA ZOBUNĐIJA, TINA ZUBOVIĆ)

LJETO

Solo par: IRENA PASARIĆ, ANDREJ IZMESTJEV, ALMIRA OSMANOVIĆ, ANDREJ IZMESTJEV, ILIR KERNI (ERVINA SULEJMANOVA, SVEBOR SEČAK)(EDINA PLIČANIĆ, DUBRAVKO KOLŠEK, VALENTINA KRŽIĆ, ANDREJ BARBANOV, ILINCA BARBU-MOGA, IOAN DUMITRU MOGA)

Djevojke:  ERVINA SULEJMANOVA (EDINA PLIĆANIĆ) SUZANA BAČIĆ, DEANA GOBAC, SNJEŽANA MARASOVIĆ, PAULA BARBARIĆ, ILINCA BARBU-MOGA, ANAMARIJA MAKSIMOVIĆ, BARBARA NOVKOVIĆ, LOVORKA PUK, BOJANA SUNTEŠIĆ, TIHANA TRUPELJAK, DANIJELA ZOBUNĐIJA, TINA ZUBOVIĆ (BLANKA MARKOVIĆ, DARIJA GEVAJ, TATJANA HRVAČIĆ-GAŠPARAC, VALENTINA KRŽIĆ, ANŽELIKA MAROVIĆ-MATIĆ, SANDA MIŠ)

JESEN

Djevojke: ERVINA SULEJMANOVA, EDINA PLIĆANIĆ (VALENTINA KRŽIĆ, DEANA GOBAC) SUZANA BAČIĆ, NATAŠA SEDMAKOV, MARTINA FICI, VALENTINA KRŽIĆ, BLANKA MARKOVIĆ, LOVORKA PUK (GIULIA FERRARI, BARBARA NOVKOVIĆ, SANDA MIŠ, BOJANA SUNTEŠIĆ, TIHANA TRUPELJAK, TINA ZUBOVIĆ)

ZIMA

Solo par: IRENA PASARIĆ, ANDREJ IZMESTJEV, ALMIRA OSMANOVIĆ, ANDREJ IZMESTJEV, ILIR KERNI (ERVINA SULEJMANOVA, SVEBOR SEČAK) (EDINA PLIČANIĆ, DINO BAKSA)

Djevojke: ERVINA SULEJMANOVA, EDINA PLIČANIĆ (VALENTINA KRŽIĆ, DEANA GOBAC, NATAŠA SEDMAKOV, BLANKA MARKOVIĆ) DEANA GOBAC, SNJEŽANA MARASOVIĆ, VALENTINA KRŽIĆ, ANAMARIJA MAKSIMOVIĆ (SUZANA BAČIĆ, MARTINA FICI, ILINCA BARBU-MOGA, GIULIA FERRARI, BARBARA NOVKOVIĆ, LOVORKA PUK, BOJANA SUNTEŠIĆ, TIHANA TRUPELJAK, TINA ZUBOVIĆ)

KOMORNI SASTAV ORKESTRA HNK

Violina solo: MOJCA RAMUŠĆAK-STETENCU – Proljeće, VLATKA PEHLJAN – Ljeto,DAVOR PHILIPS – Jesen, GEZA BALAŽ – Zima.

Continuo: AUGUSTIN MRŠIĆ – violoncello, NINA COSSETTO – cembalo