Opera

Rudolf Matz

Božićna priča

Libreto : RUDOLF MATZ
Dirigent: KARLO KRAUS
Redateljica: DUNJA TOT ŠUBAJKOVIĆ
Scenografi: IVAN LACKOVIĆ CROATA,ALEKSANDAR AUGUSTINČIĆ
Kostimografkinja: DANICA DEDIJER
Scenski pokret i koreografija:SONJA KASTL
Zborovođa: MLADEN TUTAVAC
Kreatorica lutaka: GORDANA KREBELJ
Suradnik redateljice: RADOVAN MARČIĆ
Stručna savjetnica: ZORICA RAJKOVIĆ
Jezična savjetnica: ĐURĐA ŠKAVIĆ
Inspicijentica: DINKA LOZIĆ
Šaptačica: GORDANA NIKIĆ


Galerija

Ansambl predstave

Slavić, seljak: MARIJAN JURIŠIĆ, BORIS VAJDA
Maruša, njegova žena: BRANKA BERETOVAC VONDRAČEK, MIRJANA BOHANEC VIDOVIĆ, 

IVA HRASTE SOČO
Miško, Slavićev sin: TIHANA HERCEG, AIDA VIDOVIĆ
Janica, Slavićeva kći: RADMILA BOCEK, DOROTEA JERBIĆ
Imbro, susjed: DAMIR FATOVIĆ, VITOMIR MAROF, PETROMIL STAŠIĆ
Bara, njegova žena: CECILIJA CAR, GORDANA MARIĆ ŠIR
Jakov, Imbrin brat: MARKO TORJANEC
Mikulec, seljak: JOSIP KUČAN
Jandraš, seljak: IGOR MEŠIN
Marija, majka Božja: DIANA HILJE, BLAŽENKA MILIĆ
Anđeo Gabrijel: INGA HEINL, IVA HRASTE SOČO
Baltazar: JOSIP KUČAN
Gašpar: IGOR MEŠIN
Melkior, Sveta tri kralja:MARKO TORJANEC
Animacija lutaka: LANA GOLOB, EDITA LIPOVŠEK, 
DJECA, SELJACI l SELJANKE. ANĐELI, PASTIRI, ORKESTAR I ZBOR OPERE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA
Koncertni majstori: GEZA BALAŽ, DRAGUTIN BELKOVIĆ 

Dječiji zbor Zagrepčanke: BRANKA PINTAR, ĐURDA DEVIĆ

BALET HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA