Drama

Milan Begović

Bez trećega

Redatelj: Petar Šarčević
Scenograf: Aleksandar Augustinčić
Koreograf: Jasminka Petter-Kalinić
Glazba: Antun Petrušić
Inspicijent i šaptač: Ružica Novački

Premijera 25. rujna 1990.

Galerija

Ansambl predstave

Giga Barićeva: IVA MARJANOVIĆ
Marko Barić: BOŽIDAR OREŠKOVIĆ
Franciska: MELANIJA DUGANDŽIĆ