Opera

Orkestar

Koncertni majstori

Vlatka Peljhan
Mojca Ramušćak
Eleonora Ernoić Krnjak, zamjenica

Prve violine

Ida Cavaliere
Martina Drakulić
Ivan Jakšeković
Gordana Štrk
Slavica Pajić
Dario Pavlaković
Barbara Polšek Sokolović
Lujza Vukičević

Druge violine

Viktorija Gubo, vođa dionice
Mislav Pavlin, vođa dionice
Eva Bokun, zamjenica vođe dionice
Dorotea Bogdan
Tin Matijević
Nina Šincek
Gordana Šoštarić
Minja Vujović

Viole

Danko Burić, vođa dionice
Natalia Anikeeva, vođa dionice
Ioan Stetencu, zamjenik vođe dionice
Marta Bergovec
Ana Marija Nabiullin
Verica Peršin
Magda Skaramuca
Tatjana Šeparović

Violončela

Adam Chelfi, vođa dionice
Augustin Mršić, vođa dionice
Snježana Rucner, vođa dionice
Lidija Suchanek, zamjenica vođe dionice
Romana Bačić
Petra Kušan
Snježana Radinčić – Hodonj
Matija Štajcar

Kontrabasi

Žorž Draušnik, vođa dionice
Jurica Štelma, vođa dionice
Ivan Gazibara, zamjenik vođe dionice
Jerko Bedić
Miljenko Šimunović

Harfe

Branka Janjanin Magdalenić
Hana Paraušić
Cristina Di Bernardo

Flaute

Ana Benić, 1. flauta
Snježana Martinjak, 1. flauta
Marijana Jarža, 2. flauta, piccolo
Marta Šomođi, 3. flauta, piccolo

Oboe

Jelena Ilčić, 1. oboa
Ivan Kobylskiy, 1. oboa
Sanae Mizukami, 2. oboa
Željka Barišić Pulig, 3. oboa, engleski rog

Klarineti

Davorin Brozić, 1. klarinet
Davor Črnigoj, 1. klarinet
Zvonimir Margetić, 2. klarinet
Danijel Martinović, 3. klarinet, bas klarinet, Es klarinet

Fagoti

Istvan Matay, 1. fagot
Ivana Vešović, 1. fagot
Vladimira Horvat Čolić, 2. fagot
Damir Pulig, 3. fagot, kontrafagot

Rogovi

Stjepan Obadić, 1. rog
Ksenija Reljić, 1. rog
Hrvoje Pintarić, 2. rog
Mirela Janić, 3. rog
Srđan Peić, 3. rog

Trube

Stjepan Filipić, 1. truba
Tomislav Paver, 2. truba
Renko Donđivić, 3. truba
Dubravko Sučec, 1. truba

Tromboni

Alan Bošnjak, 1. trombon
Ivan Bošnjak, 1. trombon
Hrvoje Sironić, 2. trombon
Ivan Bregović, 3. trombon, bas trombon

Tuba

Željko Kertez

Timpani

Marko Mihajlović

Udaraljke

David Korunić, vođa dionice
Damir Raček