Opera

ArhivMarco Polo

Sezona: 2000/2001

Libreto: PAUL GRIFFITHS 
Prijevod libreta: PETAR VUJAČIĆ
Dirigent: IGOR KULJERIĆ 
Redatelj: KREŠIMIR DOLENČIĆ 
Scenograf: HANS GEORG SCHAFER 
Kostimograf: TONČI VLADISLAVIĆ

Koncertni majstor:MOJCA RAMUŠĆAK-STETENCU 
Zamjenici koncertnog majstora:

VLATKA PELJHAN, DAVOR PHILIPS
Asistentica dirigenta: SILVANA ČULJAK
Savjetnik za vokalnu pripremu:STEVE OSGOOD
Asistentica za vokalnu pripremu:SVETANIJA PERIĆ
Asistentica kostimografa: IVANA ZOZOLI
Lektorica za engleski jezik:VERA ANDRASSY 
Zbor uvježbala: SILVANA ČULJAK
Korepetitorica: SILVANA ČULJAK 
Majstor za Tai Chi: JASMINKO MIKLEC 

Inspicijentice:JANA CESAREC, DINKA LOZIĆ 
Šaptačica: GORDANA NIKIĆ


Traviata.

Sezona: 2000/2001

Libreto (prema drami Dama s kamelijama Alexandra Dumasa sina):

FRANCESCO MARIA PIAVE 

Dirigent: TOMISLAV FAČINI 
Redateljica: DORA RUŽDJAK PODOLSKI 
Scenografija: IVO KNEZOVIĆ 
Kostimografija: DORIS KRISTIĆ
Koreografija i scenski pokret:BARBARA NOVKOVIĆ NOVAK 
Zborovođa: ROBERT HOMEN
Asistent ditigenta: IVAN REPUŠIĆ 
Asistentica kostimografa: ELVIRA ULIP 
Oblikovanje svjetla: IVO KNEZOVIĆ, VLADIMIR KAZDA 
Kontertni majstori: GEZA BALAŽ,

MOJCA RAMUŠĆAK-STETENCU

Zamjenici koncertnog majstora:VLATKA PELJHAN, DAVOR PHILIPS

Korepetitori:NINA COSSETTO, SILVANA ČULJAK,

IVAN REPUŠIĆ, JOSIP ŠEGO 
Inspicijentice:JANA CESAREC, DINKA LOZIĆ 
Šaptačica: RINA MATEJČIĆ