Unutarnje ustrojstvo

Intendantica Dubravka Vrgoč, tel: 01 4888 402, fax: 01 4888 404, e-mail: uredintendantice@hnk.hr

Ravnatelj Drame Ivica Buljan, tel: 01 4888 432, fax: 01 4888 433, e-mail: drama@hnk.hr

Ravnatelj Opere Nikša Bareza, tel: 01 4888 422, fax: 01 4888 423, e-mail: opera@hnk.hr

Ravnatelj Baleta Leonard Jakovina, tel: 01 4888 442, fax: 01 4888 441, e-mail: balet@hnk.hr

V. d. rukovoditelja Tehnike Dragan Gardijan, tel: 01 4888 502, fax: 01 4888 505, e-mail: tehnika@hnk.hr

 

 

Kazališno vijeće:

Duško Ljuština (Grad Zagreb), tel: 01 4833 354, fax: 01 4833 348, e-mail: dusko.ljustina@kazalistekerempuh.hr
Zlatko Hasanbegović
Iva Hraste Sočo (Ministarstvo kulture)
Srećko Šestan (Ministarstvo kulture)
Vlasta Ramljak (Drama HNK u Zagrebu),
Saša Ivaci (Opera HNK u Zagrebu)
Svebor Sečak (Balet HNK u Zagrebu), e-mail: svebor.secak@usa.net