Priopćenja

Tražimo suradnike u prodaji

 

Zbog povećanog opsega posla Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu traži osobe za pomoć u Službi marketinga, prodaje i odnosa s javnošću, koji bi radili na prodaji pretplatnih ciklusa i prodaji ulaznica iz tekućeg repertoara, u periodu od 1.6. do 1.7.2017. Prednost imaju osobe s iskustvom u prodaji.

Svoje prijave molimo pošaljite na mail stela.stazic@hnk

Intendantica
mr. sc. Dubravka Vrgoč

 

PRIOPĆENJE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Ministarstvo kulture u posljednjem danu mandata tehničkog ministra kulture na svojim službenim stranicama objavilo je dokument pod nazivom „Izvještaj o obavljenom upravnom nadzoru nad HNK u Zagrebu“. Navedeni Izvještaj datira od 26. srpnja 2016., zaprimljen je u HNK 29. kolovoza 2016., a HNK je na navedeni Izvještaj Ministarstvu kulture poslao Očitovanje 26. rujna 2016. Od dostavljanja Očitovanja HNK u Zagrebu nije primio nikakvu obavijest o daljnjem vođenju postupka, pa ni obavijest o završetku postupka upravnoga nadzora nad HNK, kojim dokumentom se okončava zakonska procedura provođenja upravnoga nadzora. Začuđuje službena objava dokumenta koji nije verificiran u postupku, te kao takav nema vjerodostojnost, niti se može smatrati zakonitim. Stoga smatramo da postoji osnovana sumnja da je objavom navedenog Izvještaja počinjeno djelo zlouporabe službenog položaja i ovlasti odgovorne osobe koja je uzurpirala javni prostor radi pogodovanja privatnim interesima.

U Očitovanju HNK od 26. rujna 2016. osporeni su svi navodi iz „Izvještaja o obavljenom upravnom nadzoru nad HNK u Zagrebu“ te se od tehničkog ministra kulture zahtijevalo ne samo suspendiranje navedenog Izvještaja, već se zahtijevalo i pokretanje stegovnog postupka protiv osoba uključenih u izradu toga nezakonitog Izvještaja. Objavljivanjem Izvještaja tehnički ministar kulture odbio je primijeniti važeće propise, čime je ne samo narušio ugled Ministarstva kulture te ugled Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, već je time pokazao i nepoštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske, koji je po svojoj funkciji  bio obvezan štititi.

U cilju zaštite zakonskih prava i interesa, a posebice u cilju zaštite ugleda središnje nacionalne kazališne kuće u Republici Hrvatskoj, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zahtijevat će pokretanje odgovarajućih postupaka protiv odgovornih osoba zbog bezrazložno pričinjene enormne štete kazalištu.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
U Zagrebu, 20. listopada 2016.