Javna nabava

OBVEZA IZ ČLANKA 13.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

PLAN NABAVE 2016

Izmjene i dopune plana nabave 2016

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA 2013-2016.

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA 2016-2017.

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA  2016.- 2018.

PLAN NABAVE 2017

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE 2017

Poziv za dostavu ponuda – kancelarijski materijal, 12. veljače 2018.
Poziv za dostavu ponuda – toneri, 13. veljače 2018.
Poziv za dostavu ponuda – materijali za izradu kostima predstave Peer Gynt, 13. veljače 2018.
Poziv za dostavu ponuda – potrošni materijal za orkestar, 14. veljače 2018.
Odgovor na upit – nabava tonera, 16. veljače 2018.
Poziv na dostavu ponuda – tonska oprema, 23. veljače 2018.
Poziv za dostavu ponuda – gume za vozila, 27. veljače 2018.
Poziv za dostavu ponuda – simultani prijevod, 8. ožujka 2018.
Poziv za dostavu ponuda – higijenske potrepštine, 14. ožujka 2018.
Poziv za dostavu ponuda – radna odjeća, 14. ožujka 2018.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – tonska oprema
Poziv za dostavu ponuda – odvoz i zbrinjavanje otpada, 21. ožujka 2018.