Krešimir Dolenčić

Rođen je 1962. u Zagrebu. Uz redovito školovanje u Klasičnoj gimnaziji, završio je klavir u Srednjoj glazbenoj školi Pavao Markovac. Režiju je diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. S nekoliko kolega glumaca već je na prvoj godini Akademije osnovao kazališnu družinu koja je u nekoliko godina izvela dva njegova teksta i gostovala u mnogim gradovima i na festivalima, osvojivši nekoliko važnijih nagrada. Od druge godine studija bez prekida surađuje u profesionalnim kazalištima, podjednako u dramskim i opernim predstavama (Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, GDK Gavella, Dubrovačke ljetne igre, HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, HNK u Osijeku, Teatar ITD , ZDK Komedija, ZKM, Splitsko ljeto, Riječke ljetne noći i dr.), a njegove su predstave gostovale na svim hrvatskim festivalima i u inozemstvu. Režirao je četrdesetak dramskih predstava na tekstove H. Pintera, M.Držića, S. Kolara, A. Galina, W. Shakespearea, J. Giraudouxa, Iljfa i Petrova, I. Vidića, O. Wildea, N. Machiavellija, B. Brechta, J. B. P. Molièrea, J. Vernea, N. V. Gogolja, A. Tonković Dolenčić i drugih. Predavao je glumu na Muzičkojakademiji u Zagrebu, Rice University u Houstonu i Trinity College of Music u Londonu. Režirao je pedesetak opernih predstava autora različitih razdoblja, spomenimo G. Verdija, G. Puccinija, C. Saint-Saënsa, F. Poulenca, C.Debussyja, I. Stravinskoga, G. Donizettija, T. Duna, S. Bradića, J. Straussa, I. Tijardovića, Ch. Gounoda, H. Purcella, J.Offenbacha, W. A. Mozarta, na pozornicama Hrvatske, Slovenije, Engleske, Amerike i Kine. Mnoge su senjegove predstave održale na repertoarima godinama, neke i desetljećima. Njegove režije Gotovčeva Ere s onoga svijeta i Zajčeva Nikole Šubića Zrinjskog na pozornicama naših nacionalnih kuća smatraju se najdugovječnijim opernim predstavama tih naslova u povijesti. Dobio je mnoge nagrade za režiju, kao i nagradu Udruženja europskih festivala Denis de Rugemont za mladoga umjetnika. Deset je godina bio ravnatelj GDK Gavella, a dvije godine intendant Dubrovačkih ljetnih igara. Na pozornici zagrebačkoga Hrvatskog narodnog kazališta režirao je opere Ero s onoga svijeta Jakova Gotovca, Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca, Samson i Dalila Camillea Saint-Säensa, Plašt i Kći pukovnije Gaetana Donizettija, Marco Polo Tana Duna, Rigoletto Giuseppea Verdija, Seviljski brijač Gioachina Rossinija, Razgovori karmelićanki Francisa Poulenca, Postolar od Delfta Blagoja Berse, Crux dissimulata Srećka Bradića, Šišmiš Johanna Straussa, drame Hipokondrijakuš iliti misli bolesnik nep. autora, Opera za tri groša Bertolda Brechta – Kurta Weilla, Građanin plemić J. B. P. Molièrea, Luđakinja iz Chaillota Jeana Giraudouxa. Zaposlen je kao docent na Odsjeku glume zagrebačke Akademije dramske umjetnosti.