Kontakt

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Trg maršala Tita 15
10000 Zagreb

 

e-pošta telefon telefax
Centrala (01) 4888 488
Blagajna blagajna@hnk.hr (01) 4888 415
Marketing-prodaja prodaja@hnk.hr (01) 4888 401
Prodaja i promocija – drama drama.prodaja@hnk.hr (01) 4888 413 (01) 4888 417
Prodaja i promocija – opera opera.prodaja@hnk.hr (01) 4888 412 (01) 4888 417
Prodaja i promocija – balet balet.prodaja@hnk.hr (01) 4888 414 (01) 4888 417
Marketing marketing@hnk.hr (01) 4888 401
Rukovoditeljica Službe marketinga, prodaje i odnosa s javnošću stela.stazic@hnk.hr (01) 4888 410
Služba odnosa s javnošću pr@hnk.hr (01) 4888 401
Ured intendantice uredintendantice@hnk.hr  (01) 4888 402
Drama drama@hnk.hr (01) 4888 432 (01) 4888 433
Opera opera@hnk.hr (01) 4888 422 (01) 4888 423
Balet balet@hnk.hr (01) 4888 442 (01) 4888 441
Tehnika tehnika@hnk.hr (01) 4888 502 (01) 4888 505