Giorgio Madia

Giorgio Madia, poznati suvremeni talijanski plesač, koreograf i redatelj, završio je baletnu školu milanskoga Teatro alla Scala, i u tom je baletu i započeo karijeru klasičnoga plesača. zatim se kao solist pridružio trupi Mauricea béjarta Ballet du 20ème siècle, poslije preimenovanoj u Béjart Ballet Lausanne. slijedili su angažmani u nekoliko velikih baletnih kazališta; bio je prvak baleta u Pennsylvania Balletu, Milwaukee Balletu, San Francisco Balletu, Aterballetto i Zürich Ballettu. na poziv Rudolfa nurejeva nastupao je s njime u dva baleta koji su bili dijelom njegove oproštajne svjetske turneje, uključujući i duet Le Chant du compagnon errant / Pjesme lutajućega putnika Mauricea béjarta na glazbu gustava Mahlera.

Godine 1997. Madia je završio svoju uspješnu plesačku karijeru i počeo raditi kao baletni pedagog i glavni baletni majstor u nekoliko europskih baletnih kazališta; Balletto di Toscana, Ballett Basel i u berlinskom Ballettu Komische Oper. bio je umjetnički ravnatelj Baleta Teatr Wielki u Łodzu, a od 2003. do 2005. ravnatelj i glavni koreograf baleta bečke Volksoper.

Prvu koreografiju Madia je kreirao 1995. godine, od tada potpisavši kao koreograf i redatelj te oblikovatelj svjetla velik broj baletnih predstava. uz velika djela klasične baletne literature, kakva su Trnoružica, Orašar i Labuđe jezero Petra Iljiča Čajkovskoga, Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, Vragolasta djevojka Ferdinanda Hérolda – Ludwiga Hertela, Coppélia Léa Delibesa, stvarao je i cjelovečernja djela temeljena na vlastitim zamislima, poput Nudo, temeljen na glazbi Johanna Sebastiana Bacha, Alice’s Wonderland / Alisina zemlja čudesa na glazbu Nina Rote u aranžmanu Bele Fischera, Cinderella / Pepeljuga na glazbu Gioachina Rossinija, Oz – The Wonderful Wizard / Oz – divan čarobnjak na glazbu Dmitrija Šostakoviča, Harlequin na glazbu Wolfganga Amadeusa Mozarta i Nicoloa Paganinija, Gershwin na glazbu Georgea Gershwina, A Night in Vienna / Noć u Beču na glazbu Johanna Straussa i Fritza Kreislera, Chopin imaginaire na glazbu Frédérica Chopina, La dolce vita na glazbu Nina Rote, Bolero na glazbu Mauricea Ravela, Giuseppe! na glazbu Giuseppea Verdija, Don Juan na glazbu Christopha Willibalda Glucka. od 2005. Giorgio Madia djeluje kao samostalan umjetnik.

U svim predstavama vidljive su ključne karakteristike njegova koreografskoga stila; muzikalnost, profinjenost, duhovitost i intuitivan osjećaj za prikazivanje svake pojedinačne teme. sve navedene karakteristike moguće je zamijetiti i u njegovim režijama opernih predstava; Hoffmannove priče J.Offenbacha, diptih baroknih opera La Guirlande i Zéphyre J. Ph. Rameaua, Orfej i Euridika Ch. W. glucka, Carmen G. Bizeta te u mjuziklima Ain’t misbehavin, Little Shop of Horrors / Mali dućan strave, La Cage aux folles / Kavez ludosti i dr.

Nekoliko je puta surađivao s berlinskim Staatsballettom, bečkim Staatsballettom i Kammeroper u beču, krakowskom operom, Balletto di Milano, Balletto di Roma. napravio je koreografiju otvorenja bečkoga opernog bala te koreografiju i režiju ceremonije otvorenja svjetski poznatoga bečkog Life Ball / Bala života koji se tradicionalno organizira u dobrotvorne svrhe.

U ljeto 2016., uz Reinharda von der Thannena, kao koredatelj i koreograf na salzburškim festivalskim svečanostima postavit će Gounodova Fausta, dok će na poziv Gila Romana, umjetničkoga ravnatelja Béjart Ballet Lausanne, kreirati balet za tu trupu. Koreografija i režija baleta Petar Pan Brune Bjelinskoga prvo je gostovanje Giorgia Madie u zagrebačkome baletu.